Людмил Велинов

 

Людмил Велинов

Голямото признание „Учител на годината” за цяла Пернишка област бе отредено на Людмил Велинов. За втора поредна година Регионалното управление по образованието в Перник награди преподаватели и ученици за приноса им в развитието на образованието и работата им с децата. Отличени тази година бяха 11 учители, двама директори на учебни заведения и 257 ученици. Велинов работи като учител по информатика и информационни технологии в пернишката Професионална гимназия по икономика от 1999 г. За него колегите му казват, че е учител с висок професионализъм и отлична методическа подготовка. Проявява новаторство в образователно-възпитателния процес, използва активно интерактивни методи и съвременни технически средства в обучението.