Сладващата седмица ще станат ясни резултатите от конкурса за началник на гастроентерологията в болницата в Благоевград. Явиха се кандидатите д-р Румен Цацов и д-р Петър Чаракчиев. Класират се кандидатите, които получат оценка не по-ниска от мн. добър (4,50). Д-р Чаракчиев е работил през цялата си практика в Благоевград, а д-р Румен Цацов е работил в Разград и Русе, но има роднинска връзка с Благоевград.