На демонстрацията присъстваха зам.-кметът на Община Перник Владислав Караилиев и областният управител Ирена Соколова

В присъствието на министъра на Регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков демонстрираха новата технологията за рехабилитация на язовир „Студена“ в област Перник. На демонстрацията присъстваха още зам.-кметът на Община Перник Владислав Караилиев и областният управител Ирена Соколова. Проектът се прави по нова технология, която се прилага за първи път в
България. Методът позволява ремонтните дейности да се извършват без спиране на водоподаването и без да се източва водния обект, който водоснабдява района на Перник, обясниха специалисти от консорциум „Хидроконструкция–Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ)–Карпи“.


Рехабилитацията на съоръжението и на пречиствателната станция за питейни води към него е част от изпълнявания от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството „Проект за развитие на общинската
инфраструктура“, финансиран от Световната банка и държавния бюджет на стойност близо 32  млн.лв.
По думите на министър Ненков, водният обект осигурява питейна вода за  население над 100 000 жители в градовете Перник и Батановци, селата Големо Бучино, Люлин, Дивотино, Витановци, Мещица, Черна гора, Лесковец,
Богданов дол и Ярджиловци, както и промишлено водоснабдяване.  Съоръжението се експлоатира вече повече от 60 години, като не са правени
ремонти от построяването му.

С изпълнението на проекта ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца, като се
предвижда ремонтът да бъде завършен до ноември 2018 г.