Даниела Димитрова

Македонски, израелски, холандски, руски, италиански и гръцки туристи са избрали Кюстендилска област като дестинация за обиколката си, показва справката на Даниела Димитрова- началник на отдел „Статистически изследвания”. Най-много чужденци посетили област Кюстендил през май 2017 г. са граждани на бившата югославска република Македония – 17.7%, Израел – 8.5%, Нидерландия – 7.4%, Руска федерация – 6.9%, Италия – 6.0% и Гърция – 4.9%. Приходите от нощувки в област Кюстендил през май 2017 г. достигат 359.6 хил. лв., или с 2.9% повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 26.2% или 94 320 лева, докато тези от български граждани намаляват с 2.7%. В хотелите са постъпили 86.5% от общите приходи на областта през май 2017 година.  През май 2017 г. в област Кюстендил са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла, от които 33 са хотели и 29 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 121, а на леглата 2 583, уточни  Даниела Димитрова. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване функционирали през периода намалява с 11.4%, а на леглата в тях – с 14.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2017 г., е 10 065, или с 5.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 79% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2017 г. в област Кюстендил намаляват с 5.6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 6 222. От всички пренощували лица над 81% са български граждани. Както българските, така и пренощувалите чужденци са реализирали средно по 1.6 нощувки. Те са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през май са пренощували 78.0% от всички лица.

Даниела Митова