Нормалната месечна издръжка на живот към средата на тази година за четиричленно домакинство е 2287 лева. Това е поскъпване с 2,7 процента спрямо същия период на миналата година. Това означава, че заплата не по-ниска от 1143 лева трябва да получава всеки от работещите родители в четиричленно домакинство, за да осигури нужните средства за месечната му издръжка, показва изследване на КНСБ за потребителските цени и издръжката на живот през юни.
Разходите за храна и битови сметки играят основна роля в поскъпването на издръжката на живот през изминалата година. Според наблюдението на КНСБ цените на хранителните продукти са нараснали с 4,2% спрямо юни миналата година. Заради новите цени на тока, парното и водата от 1 април, разходите за поддръжка и сметки за дома са се увеличили с 4%.
В същото време ръстът на доходите не може да компенсира нарастването на издръжката на живот, а неравенството между богати и бедни българи се задълбочава, показва изследването.
Лидерът на синдиката Пламен Димитров представи данни на Националния статистически институт за първите три месеца на годината, от които следва, че 78%  или над 5,5 милиона българи живеят със средства под нужните за нормалната издръжка на живот, а 35% от хората живеят в тежки материални лишения. Някои от тях не могат да плащат редовно разходите за жилището си, а други се ограничават при отоплението на дома си.

За първа година се отчита по-висок ръст на средната работна заплата в частния сектор, отколкото в обществения. През първите три месеца размерът й в частния сектор достига 1006 лева, с ръст от 9,7%, но ако се изключи София от тази статистика, размерът на средната работна заплата спада до 827 лева.
С по-нисък темп на нарастване, спрямо средния за страната, се движат заплатите в областите Видин, Ловеч, Монтана, Добрич, Хасково, Кърджали.