Сесията на съветниците от Самоков днес започна с питане на съветника Васил Зашкев от ДСБ. Председателят на Общински съвет Силвия Стойчева уточни, че то е по повод запитвания на граждани и публикации.

Както писахме, депото е обслужвано от назначен от кмета персонал. Работи ли депото, карат ли смет останалите общини? – попитаха самоковци чрез страниците ни преди време.

С куп въпроси относно скандалното депо засипа съветникът Васил Зашкев кметската управа в Самоков на последната сесията преди лятната ваканция.

„Колко са предвидените работници, съгласно щатното разписание и колко бройки са назначени? Защо беше сменен предишният ръководител на центъра? Има ли сключени договори с други общини за приемане и обработка на отпадъци? Има ли реализирани приходи от тази дейност? Какви са месечните разходи? Как се изразходва кредитът от 700 000 лв., гласуван от Общински съвет за нуждите на депото? Защо депото не работи с пълен капацитет? Вярно ли е, че сепариращата инсталация не може да бъде пусната в експлоатация? Ако е вярно, каква е причината? Назначеният персонал има ли необходимата квалификация и капацитет да обслужва наличната в центъра техника?”, бяха въпросите на Зашкев.

На канонадата от питания кметът Георгиев отговори, че утвърдената щатна численост на персонала е 22 души. Към 18.07.2017г. са назначени 16 служители. Предишният директор напуснал сам.

Кметът Георгиев каза, че няма сключен договор с други общини за приемане на отпадъци, освен с Долна баня, Костенец и Ихтиман. Георгиев не уточни какви са приходите. Поясни само, че месечните разходи са 14 094 лв. за работни заплати, осигуровки, консумативи и охрана.

Той обаче уточни, че с решение на ОбС общината поема краткосрочен общински дълг за дофинансиране в размер на 699 840лв., като заемът е и за закупуване на машини за депото. Процедурата е в процес на изпълнение, но към момента се сключвали договори.

Сепариращата инсталация е в експлоатация и депото работи с капацитет, съответстващ на едно новоизградено функциониращо предприятие. По думи на кмета Георгиев всички работници в него имат необходимата квалификация и им било проведено обучение.