Общинският съвет взе решение за отдаване под наем на спортния комплекс в Сандански

На редовна сесия на ОбС – Сандански се взе решение за 10 години под наем се отдадат спортният комплекс и съоръженията покрай него в град Сандански и терените в село Вълково на ФК „Вихрен”. „Изказвам благодарност от името на целия УС за мъдрото решени е и оказаното доверие от страна на общинските съветници, които доказаха, че милеят за бъдещето на футбола. Няма да се изложим. Ще финансираме дългосрочно ФК „Вихрен”, същевременно ще направим 3-4 нови терена на територията на Сандански. При това положение ще можем най-вече по време на зимната подготовка да приемаме други отбори от страната и чужбина и да се провеждат стойностни турнири и контролни мачове, на което ще станат свидетели най-вече любителите на футбола в община Сандански. Ще разкрием и нови работни места, с което ще се подпомогне развитието на хотелиерството в общината. В най-скоро време ще представим подробна програма, от която ще се видят дългосрочните ни намерения за развитието на ОФК „Вихрен”, сподели членът на УС на ФК „Вихрен” адвокат Михайлов.