Хотелът в Рила

Във фирма „Орбита Рила 2000” Т. Върбанова е съдружник с майка си Иванка Лунджова

 

Хотелски комплекс „Орбита“ на вдовицата на благоевградския бизнесен Васил Кьоравия – Таня в центъра на град Рила се продава за 995 334. 84 лева заради дългове към община Рила.

Георги Кабзималски

Целият имот е със застроена площ 1 207 квадратни метра. Комплексът отива на публична продан, за да се удовлетвори вземането на община Рила. Кметът Георги Кабзималски обяви, че хотелът се продава заради неплатени местни данъци и такси на комплекса за периода от 2013 до първото полугодие на 2017 година. Сумата е в размер на 28 000 лева.

Васил Горчев Върбанов – Кьоравия

“Правихме постъпки миналата година със собствениците – майка и дъщеря, да започнат да погасят парите на разсрочено плащане, но те не успяха да се справят и затова се стигна до публичната продан. Хотелът не работи от миналата година, след като ние не им дадохме и необходимата категоризация по Закона за туризма. Те не са си плащали и патентен данък. Предстои да дадем на частното съдебно изпълнение още два обекта – един склад и рибарници, заради неплатени местни данъци и такси. Мен също никой не ме жали и също ми налагат запори, когато трябва”, заяви Георги Кабзималски.

Според Търговския регистър съдружници в „Орбита Рила 2000” са Таня Върбанова и Иванка Лунджова, а дружественият капитал в ООД-то е 50 000 лева.

Таня Върбанова

Таня Върбанова е съпруга на Васил Горчев Върбанов – Кьоравия, който бе убит преди 12 години в хотел „Ален мак” в Благоевград. На името на Таня Върбанова се води единствено фирма „Орбита Рила 2000“, сочи справка в търговските регистри „Апис“ и „Дакси“. Като предмет на дейност тя развива ресторантьорство и хотелиерство. През май 2005 г. има регистрирана промяна – от АД се превръща в ООД. Във фирмата тя е съдружничка с майка си Иванка Лунджова.

Фирмата е със седалище Благоевград, като е регистрирана през 2011 г., а предметът на дейност е продажба на стоки собствено производство, търговско представителство, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни информационни и програми услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти.

Сложеният на тезгяха от частен съдия-изпълнител хотел в Рила представлява 5-етажна масивна железобетонна сграда – хотел, и едноетажна масивна железобетонна сграда – ресторант. Комплексът е на изключително благоприятно място, в близост до Рилския манастир и природен парк “Рила”. Разполага с апартаменти, двойни и единични стаи, с голямата леглова база. Хотелът разполага с ресторант, кафе-бар, конферентна зала, басейн и собствен паркинг. До хотела минава Рилска река.

Комплексът е стопанисват от длъжника „Орбита Рила“ ООД. Върху имота има вписана възбрана в Службата по вписванията на Дупнишкия районен съд от 23 юни тази година. Офертите се предвижда да бъдат отворени на 5 септември. До търга обаче ще се допуснат само бизнесмени, платили 10% от стойността на имота.