Има одобрена мярка за разработване на правила, гарантиращи възможността за разследване на главния прокурор. Това каза министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на брифинг, в който бяха представени приоритетите на министерството. Цачева обясни, че правилата за търсене на отговорност за тримата големи са разписани в пътната карта в изпълнение на препоръките по анализа и доклада на европейските прокурори. „Предстои да бъде обсъдено, но към настоящия момент това е разписаната мярка, която е одобрена от ВСС“, допълни Цачева. Министърът на правосъдието поясни, че в пътната карта по изпълнение на актуализираната стратегия за реформата в съдебната власт са разписани две нарочни пътни карти, които са свързани с анализа от доклада на европейските прокурори при партньорската проверка за структурата и функционалността на прокуратурата в Република България. „Представих тази пътна карта на ВСС. Тя беше одобрена, като администриращите магистрати я допълниха с две нови мерки. Що се отнася до ангажиментите на правителството, в частност на МП, тъй като там мерките са за различните институции, които имат отношение към прокуратурата – наше задължение е да се преосмислят текстове в Наказателния кодекс. Има работна група за това – длъжностните престъпения да бъдат не само по отношение на лицата, заемащи държавна служба, а и на такива, които са ангажирани в търговски дружества, търговски фирми, банки“, коментира Цачева.

“Що се отнася до конкретната препоръка, която с основание създава интерес, няма предложение за излизане на следствието извън прокуратурата, за да бъде разследван главният прокурор. Става дума да се разпишат правила, които да гарантират възможността за разследване на главния прокурор. Това е препоръка 40, по нея има предвидена и одобрена мярка за разработване на правила, за да има огледалност по хоризонтала за разследване на така наречените “трима големи”, каза Цачева, цитирана от Фокус.

Министерството на правосъдието се срещна с отговорните институции по Антикорупционния закон – съобразили сме се с мнението им, включително и с това на администрацията на президента, допълни тя. „За това, че Левицата ще изготви свой Антикорупционен закон, няма нищо лошо. Така или иначе и настоящият ще бъде внесен в Народното събрание. Там е възможно да постъпят и други закони“, коментира Цачева. По отношение на казаното от лидера на БСП Корнелия за провеждане на срещи с отговорните институции, Цачева заяви, че Министерство на правосъдието вече го е сторило. „Като сме съобразили мнението на всички институции, в това число и на администрацията на президента на Републиката. Взели сме под внимание и отрицателните становища, които постъпиха по първите внесени два законопроекта в предходното Народно събрание от г-жа Меглена Кунева. Тук искам да заявя, че онова, което бе подкрепено от народните представители в 43-ото НС по тези законопроекти е намерило място в закона, който предлагаме на вашето внимание“, допълни министърът. Основните ни приоритети са гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт и институционален ред за борба с корупцията, заяви още тя. Окончателно: Членовете на сегашния ВСС по закон ще могат да се уредят с топли местенца

Цачева поясни, че първият приоритет се постига с актуализираната стратегия за реформата на съдебната власт. По думите й до момента основно усилия са били положени в систематизиране на мненията, становищата по изработване на единно звено антикорупционен орган, който да координира работата по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, там, където действията срещу корупционни практики не са довели до успех. Цачева поясни, че се предвижда единният орган да бъде ситуиран около сега създадената и добре работеща Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Тя допълни, че Комисията ще бъде натоварена допълнително с компетентности именно по противодействие на корупцията. По думите й комисията ще бъде петчленна, а предложението е председателят да се избира от НС. „По Конституция това е законодателният орган на България, който е натоварен с очаквания и на практика да бъде най-прозачната институция“, коментира Цачева. Министърът поясни, че новите моменти по отношение на единния орган за борба с корупцията е приобщаването на компетентностите и правомощията на специализирана дирекция в ДАНС, която и до момента има предмет на работа, противодействие на корупцията. „Няма да има разследващи функции, дейностите са свързани със събиране, анализ на информацията, която достига до Комисията“, допълни министърът на правосъдието. С година и половина ще бъде намален срокът за придобиване на българско гражданство, съобщи още министърът. По думите на Цачева работата на министерството в изпълнение на програмата е свързано и с основен приоритет на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и представителите на бизнеса

„Не малко критики до момента търпим и във връзка с бавните процедури за придобиване на българско гражданство. Онова, което предлагаме е едновременно с подаване на документите за придобиване на българско граждани, да се насрочва и така наречената анкета, изслушването“, разясни министърът. По думите й провеждането на интервюто е основна причина за забавянето. Министърът на правосъдието поясни, че по отношение на темата за намаляване на административната тежест, работата на Министерството на правосъдието е свързана преди всичко с издаването на свидетелство за съдимост. „Извършена е немалко работа. Набелязани са над 70 закона, които следва да бъдат изменени. Това се очаква да се случи до 30 септември тази година в НС. То е свързано с издаване на електронно, служебно свидетелство за съдимост, т.е. без ангажимент за гражданите, а чрез свързаност на административните единици“, поясни министърът на правосъдието. По думите й там е създадена нарочна работна група за изменение на Наредба № 8 за електронните служебни свидетелства за съдимост. „Готови сме с наредбата и веднага след промяната в законите, които следва да бъдат актуализирани, тя ще бъде факт“, заяви министърът. Цачева поясни, че Агенцията по вписванията е предприела амбициозна система за свързаност между три от регистрите, които са в тази агенция: имотния, търговския и регистър „Булстат“. „Това е така наречената вътрешна свързаност в самата агенция. Тя се постига като сега съществуващите електронни системи ще бъдат надградени“, допълни министърът.

„Предвиждаме и редица облекчения за гражданите, свръзани с противодействие на посегателства върху фирми, търговски дружества, като осъждаме въвеждането на задължително известяване чрез sms“, каза Цачева. По отношение на електронното правосъдие министърът заяви, че по това се работи с ВСС, тъй като намеренията са за свързаност на информационните масиви на съдилищата, прокуратурата и правната помощ.