Певицата Мая Нешкова ще строи балнеоложки център в Сандански. Тя е уведомила за своето инвестиционно намерение в РИОСВ-Благоевград и пред Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. Туристическият обект ще бъде изграден в местността Нишан Таши, в землището на курортния град. Балнеолечебният център ще разполага с леглова база от 400 места, вътрешен и външен басейн, които ще се захранват с минерална вода. Имотът на певицата е с изградена техническа инфраструктура – път, водопровод и електропровод. РИОСВ–Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” вече дадоха разрешение за реализирането на инвестиционното намерение на певицата.