Ерудирани педагози ни показаха европейския подход за работа с ученици със затруднения, англичаните са любезни и отзивчиви, споделиха преподавателките от ОУ „Неофит Рилски“

 

Учителки от ОУ „Неофит Рилски“ в Дупница овладяваха методите на преподаване на английски на деца със специални образователни потребности (СОП) зад граница.

След като са избрани от комисия, преподавателките по английски език Даниела Димитрова и Здравка Велинова изкараха квалификационен курс в университета Кент в град Кентърбъри, Великобритания, на тема „Обучение на деца със специални образователни потребности и приобщаващо образование“, съобщиха от училището. „Курсът се водеше от Фил Декстър, преподавател към Британския съвет, който седем години е пребивавал в България. Съпругата му Хелън Декстър, която отлично владее български език, също проведе семинар на тема „Фокус върху нас самите и нашето добро физическо състояние“.

Други гост-лектори бяха Урсула Смит, която акцентира върху разбирането на дефицита на вниманието и как да подкрепяме нашите ученици; Сали Фарли, която обърна внимание на разбирането на дислексията и поддържащи стратегии, Джеймс Белведере и Джули Уолис говориха за проблемите на учениците с диспраксия”, разказа Даниела Димитрова. Учителките споделят, че са научили специфичните особености при работа с деца със специални потребности и стратегии как да се интегрират в обучението в обикновените класове; защо някои ученици срещат затруднения в обучението, как да се акцентира върху дарбите им при работа с тях и др.

Курсът завършил със собствени презентации на участниците в обучението и иновационни идеи за приложението им в клас. Общата продължителност на курса е 64 часа. „Ползата за нас от обучението е огромна, защото в България няма разработена подходяща методика по английски език за работа с деца със СОП. Законът за приобщаващото образование е от 2016/2017 учебна година. Вярваме, че учениците ще бъдат заинтригувани от новите подходи за работа и ще се чувстват по-комфортно в клас, като получат необходимата им подкрепа. Училището ще издигне имиджа си на европейско ниво чрез въвеждане на новите методи на обучение. За да улесним усвояването на английския език на ученици със затруднения, ще приложим нови интерактивни подходи, позитивно отношение и повече работа по групи. Така те няма да се чувстват изолирани, а ще получат необходимата им подкрепа от участниците в групата. Целта е да се насърчи творчеството на учениците за усвояване на учебния материал, развитие на потенциала им и приобщаването в класа. По този начин ще се постигне европейско качество на образованието, включване на българската образователна система в контекста на европейските изисквания. Надяваме се да постигнем добра и постоянна успеваемост на учениците при външното оценяване, да се намалят случаите на отпадане от училище, да се осигури висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите компетентности”, поясни Даниела Димитрова.

Тя и колежката й Здравка Велинова са били единствените учителки от България в този курс, заедно с още 9 учители от Холандия, Словакия, Сърбия, Германия и Унгария. „Имаше още две българки в други курсове. Имахме възможност да обменим опит с колеги от други европейски страни, опознахме британската образователна програма за работа с деца със СОП чрез видеофилми, тъй като учениците бяха във ваканция.

Направи ни впечатление, че преподавателите са изключително ерудирани, всички англичани бяха невероятно любезни и отзивчиви, затова се чувствахме прекрасно”, отбелязаха учителките.

Освен работата в университета Димитрова и Велинова посетили морските градове Уистъбъл и Доувър, известен с белите скали и впечатляващия замък, морско пристанище, намиращ се час и половина разстояние до Франция.