Микробус за хората с увреждания бе закупен в Сандански. Това стана възможно с изпълнението на проект „Независим живот за гражданите на Сандански“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Стойността на проекта е 499 358.90 лева. Проектът имаше за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. С постановление на Министерския съвет от юли 2017 г. се осигурява държавно финансиране за продължаване на предоставянето на услуги от социалните асистенти и домашните помощници на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива в невъзможност да се самообслужват до края на 2017 година.