Кметът на община Самоков Владимир Георгиев се разпореди ремонтът на мостовете на Боклуджа да започне незабавно.

След като на 10 октомври пристигна отговорът на Междуведомствената комисия при бедствия и аварии, че няма да отпусне средства за възстановяване на щетите от наводнението по инфраструктурата, кметът разпореди ремонтните дейности. Забавянето бе заради изискванията на Междуведомствената комисия да не се извършват възстановителни дейности, докато не бъде направена проверка на място от членовете на комисията. Тези разпореждания са с цел да бъде обективна преценката на щетите. По тази причина общината не можеше да предприеме действия по възстановяване на настилките, докато не се произнесе комисията. Мостовете на Боклуджа пострадаха вследствие на силната приливна вълна, като бе отнесено асфалтовото покритие и оголено почти до самата конструкция.