Административният съд в Кюстендил ще разгледа жалбата на Инициативния комитет за отделяне на Големо село от община Бобов дол и присъединяването му към община Дупница на 13 декември, съобщават от правораздавателното ведомство. Борещите се за преминавене към Дупнишка община големоселци възразяват срещу заповедта на бившния управител на област Кюстендил Йордан Татарски от 9 май т.г., с която отказва да предложи на Общински съвет-Бобов дол приемане на решение за произвеждане на местен референдум в Големо село за отделянето му от миньорската община.

Както е известно, преди няколко месеца в Големо село бе сформиран Инициативен комитет, който събра подписка с искане за произвеждане на референдум за отделяне на населеното място от Бобовдолска и присъединяване към Дупнишка община. Следващите стъпки бяха решения на общинските съветници в Дупница и Бобов дол относно искането. Общинският съвет в Дупница гласува с „да”, но местният парламент в Бобов дол бе категорично против. Бобовдолци бяха категорични, че евентуално отделяне означава ликвидиране на миньорската община, както и че жителите на Големо село няма да са по-добре в Дупнишка община, а промяната ще им донесе неудобства и допълнителни разходи за смяна на документи, по-високи данъци и такси и т.н. Решението на съветниците в Дупница пък бе обжалвано с мотив, че отразеното в протокола решение не съответства на реалното гласуване.