Общинските съветници в Дупница вдигнаха цените на дневните норми в детските градини от 1,70 лв. на 2,00 лв. за храноден. Родителите трябва да плащат и по-скъп месечния престой на децата си в детската градина, като таксата от 34 лв. скача на 40 лв. Всички съветници се обединиха около становището, че с увеличаването на нормата за разход за храна ще се подобри здравословното хранене на малчуганите. С парите, които детските градини получават като субсидия, ще се подобрява интериорът в детските градини.