Виктор Велев

Общо 28 са постъпилите оферти в откритата процедура по 3 обособени позиции

„Главболгарстрой” АД на Симеон Пешов и благоевградската „Агромах” на Христо Савев и Виктор Велев участват в надпреварата за строителството на тунел „Железница”. Вчера  стана ясно, че 28 са постъпилите оферти в откритата процедура за “Проектиране и строителство на автомагистрала “Струма” Лот 3.1 Тунел “Железница”. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС.

Симеон Пешов

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, за пътя преди и за пътя след съоръжението. Поръчката е обособена на три части, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г. Участват компании от България, Турция, Гърция, Италия.
Оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел “Железница
• Обединение “Пътстрой-92 – Мостремонт”, в което участват: “Пътстрой-92” АД и “Мостремонт 97” ООД;
• ДЗЗД “Железница – Север”, в което са: “ГБС Инфраструктурно строителство” АД, “Главболгарстрой” АД и “Главболгарстрой Интернешънъл” ЕАД;
• “Калистратов Груп” ООД;
• “Хидрострой” АД;
• Обединение „Струма-Железница” с участници: “Трейс Груп Холд” АД, “Трейс-София” ЕАД, “Алве Консулт” ЕООД;
• ДЗЗД “ОРС – М”, в което са: “Мостконсулт” ООД, “ОРС Инфраструктура” ООД;
• ДЗЗД “АПВ Тунел Железница 1”, с участници: “Агромах” ЕООД, “Пътища Пловдив” АД и “Водно строителство – Благоевград” АД.
Индикативна стойност на позицията 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.
Оферти за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел “Железница” и площадка за хеликоптери.
• ДЗЗД “Железница 2018-2020”, с участници: „Ергюнлер Йол Япъ Иншаат Таахют Маденджилик Наклийеджилик Санайи Ве Тиджарет Аноним Шрикети”, и “Векстор-Бул” ООД.

 • “Актор” АД;
  • “Доуш Иншаат Ве Тинджарет” АД;
  • Обединение “Геопът Железница”, участници: “Геострой” АД, “Пътстрой-92” АД, “Биас-М” ЕООД;
  • ДЗЗД “АМ “Струма”-ОП2: Тунел Железница”, участници: “Главболгарстрой” АД, “ГБС-Инфраструктурно строителство” АД;
  • Обединение “Тунел Железница” с участници: “Евро алианс тунели” АД, „Иса-2000” ЕООД, “Пътпроект” ЕООД;
  • Обединение “Тунел Железница 2017” с участници: “Гранди Лавори Финкосит” СПА, “Х.С.С.” ЕООД;
  • Обединение АМ „Струма – Тунел Железница” с участници “Станилов” ЕООД, “ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, “Логистика 21” ЕООД;
  • “Асталди” АД
  • ДЗЗД “АМ Струма Тунел 2018”, с участници: “Джи Пи Груп” АД, “ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН” ООД и “Виа План” ЕООД;
  • ДЗЗД “АПВ тунел Железница 2”, в което участват: “Агромах” ЕООД, “Пътища Пловдив” АД, “Водно строителство-Благовеград” АД, “ОБЕРОСЛЕР КАВ. ПИЕТРО” ЕОД, “МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА” АД;
  • ДЗЗД Обединение “ФЕРОСТРИМОНА”, в което участват: “ИНЧ” АД и “Автомагистрали Черно море” АД;
  • “Тодини България” ДЗЗД, участници: Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А., Тодини България ООД.
  Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.
  Оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400
  • “Пътстрой-92” АД;
  • “ГБС Инфраструктурно строителство” АД;
  • Обединение “ДЗЗД Стримон” с участници: “Автомагистрали-Черно море” АД и “Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс” ЕООД;
  • Обединение „Интервианова” ДЗЗД с участници: “БГнова” АД, “Интерпром” ЕООД, “Инженеринг Груп -04” ЕООД, “Хидро Консулт Инженеринг” ЕООД;
  • Обединение „Железница 3”, в което са: “Трейс груп Холд” АД, “Алве Консулт” ЕООД;
  • Обединение “Струма Железница”, в което са: “Интегрирани строителни системи” ЕООД, “Контратас Иглесиас” АД и “АЛВЕ КОНСУЛТ” ЕООД;
  • “ПСТ Груп” ЕАД;
  • ДЗЗД “АПВ Тунел Железница 3” с участници: “Агромах” ЕООД, “Пътища Пловдив” АД, “Водно строителство-Балгоевград”, “Алве Консулт ” ЕООД.
  Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

 

Снимките

 

Виктор Велев

Симеон Пешов