Кметът Кабзималски бе категоричен, че техниката на общината няма да се справи с извозването на боклука. Вдясно Цветана Шушкова

Общината купува лекотоварен автомобил втора ръка за нуждите на ОП „Чистота“ до 11 000 лв.

Община Рила е получила акт от РИОС – Благоевград заради извозването на отпадъците. Това информира на последната общинска сесия кметът Георги Кабзималски. Той уточни, че ще последват глоби, ако общината не кара от 1 януари боклука си на сметището в с. Баня, Разложко.

Съветниците решиха да бъде закупен лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Чистота“

Както в. „Вяра“ писа, община Рила според новите разпоредби ще трябва да транспортира отпадъците си на депото край Разлог, тъй като от 2018 г., съгласно изискванията на ЕС, градското сметище край града се затваря.

„Като юридическо лице ще си нося последиците от това“, посочи кметът и заяви, че ще се иска среща с министъра на околната среда и водите за намиране на решение. Стана ясно, че такива актове са получили всички общини от областта.

„Най-близкото сметище, което се съгласи да приеме нашите отпадъци, е в с. Баня. Дупница сключва договор с Радомир, а община Кюстендил – чак с Луковит, Плевенско. Това са реалностите. За съжаление автомобилите ни са стари и ще издържат на такова натоварване до няколко месеца. 16,5 куб.м са отпадъците в една кола, така че по всяка вероятност ще можем сами да извозваме отпадъците най-много до април. Проблемът е голям и трябва да търсим решение“, категоричен бе кметът.

На сесията съветниците приеха отчет за изпълнението на общинската програма за развитието на туризма. Председателят на ОбС Цветана Шушкова уточни, че става въпроса за отчет колко търговски обекти са категоризирани през годината, колко са проверени, както и отчет какво е общинското ниво на туризма в общината. Тя посочи, че през последните няколко години има голям ръст на туристи, особено на чужденци. 12 020 са регистрираните нощувки за 2015 г., а за 2016 са 13 026 . Тя припомни, че има промяна в закона, данъкът е бил по лев, а сега е по 50 ст. Затова и има известен спад на приходите от туристическия данък. По отношение на отчитането на туристите, Шушкова поясни, че наистина е имало един случай, при който хотелиер не е подавал нужната информация, но нещата вече са уредени.

Съветниците гласуваха за създаване на временна комисия за изработване на план за работата на общинския съвет. Тя включва председателите на постоянните комисии – правна, икономическа и социална, плюс председателя на ОбС, зам.-кмета Лазар Чавков и секретаря на общината Бойка Димитрова.

Приета бе и информация за състоянието на растениевъдството и животновъдството на територията на общината. Съветниците гласуваха „за“ даване съгласие за процедиране изработване на проект за изменение на ПУП – план за улична регулация в кв. 27 на града (бившия железарски магазин – имота отзад и пространството около него); в кв.2 и изменение на улична регулация по плана на с. Пастра (бившата дърводелска работилница и около нея); кв. 49 по плана на гр. Рила (включва имоти на училището – пр. бившето опитно поле).

ОбС прие актуализация на поименен списък на капиталовите разходи на общината за 2017 г., м. ноември. Съветниците приеха предложението да бъде закупен лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Чистота“. Става въпрос за машина втора употреба на стойност до 11 000 лв., уточниха от общината. За момента се ползват стари автомобили (марка ЗИЛ), които изразходвали гориво от порядъка на 52 л на 100 км. С новата покупка се очаква да се снижат разходите пет пъти.

Местните парламентаристи приеха изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите. Бяха и приети искания от началника на общинската служба по земеделие в Кочериново за предоставяне на имоти в м. Ясиковец – ридо и Ланджурица за трайно ползване като нива. Актуализирана бе годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

ОбС прие и промяна в структурата на общинската администрация, като бе уточнено, че в случая има реално намаление в числеността на администрацията.

 

1 коментар

  1. […] Община Рила според новите разпоредби ще трябва да транспортира отпадъците си на депото край Разлог, тъй като от 2018 г., съгласно изискванията на ЕС, градското сметище край града се затваря, информира viaranews.com. […]

Comments are closed.