MINOLTA DIGITAL CAMERA

Стоян Банчев и Василка Вонидова

Татяна Стойчева: Общината е в процес на оздравяване, очакваме заем от МФ

Гражданите на община Кочериново не проявиха интерес към обявеното за четвъртък от кмета Иван Минков публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2018 г. на общината. Специалистът „Бюджет и финанси“ Татяна Стойчева представи доклад за проекта за бюджет с приходите от държавни и местни дейности и съответно разходите, както и проекта за капиталови разходи за следващата година. Тя уточни, че за обсъждането на бюджета е разгласено чрез обяви в медиите и на сайта на общината, така че жителите на общината би трябвало да са запознати. Тя посочи, че различните институции – СУ „Христо Ботев“, Дом за стари хора и Направление „Образование“, са направили своите предложения. Предложения има и от кметовете и кметските наместници от общината и те включват: ремонт на здравна служба и покрива на НЧ „Просвета“ в Мурсалево, реализация на проекта за ремонт на моста на дере Будевец, както и за изготвяне на проект за възстановяване зоната за спорт и отдих и футболно игрище в Пороминово и др. Според нея всички тези проекти могат да станат реалност, ако бъдат събрани всички заложени собствени приходи и се кандидатства за средства от ЕС.  Прогнозната стойност на бюджет 2018 г. е 3 550 304 лв., заяви Стойчева. Увеличението спрямо 2017 г. е в размер на 200 491 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 1 995 064 лв. при 1 794 573 за 2017 г. Изравнителната субсидия за местни дейности – 422 000 при 382 300 за 2017 г. Зимно поддържане и снегопочистване 79 000  при 62 000 за 2017 г. Капиталовите разходи също имат промяна – 325 700 при 322 500 за 2017 г. Местните собствени приходи се формират в резултат от анализ от предходни години, уточни Стойчева. За 2018 г. са предвидени 1 555 240 лв. при 1 538 166 за 2017-а и отчет за периода до 31.10.2017 г. – 836 888 лв. Държавните приходи за предстоящия период са 1 995 064 лв. при 2 055 270  за 2017-а и отчет до 31.10. – 1 611 694. Проектобюджетът за местните приходи от имуществени данъци и от неданъчни такива възлиза общо на 728 540 лв. За 2017 г. проектобюджетът е бил 816 955 лв. с отчет до 31.10. – 429 697 лв. Татяна Стойчева информира, че община Кочериново е в процес на оздравяване. Тя посочи, че има взето решение Министерството на финансите да отпусне заем за решаване проблемите на общината. На около 500 000 лв. общо възлизат задълженията на община Кочериново, каза тя. По отношение на таксите за предстоящия период директорът на АПИО и ФСД към ОбА Стоян Банчев уведоми, че се предвижда увеличение за физическите и намаление за юридическите лица, което е заложено в закона, приет на национално ниво. Така че за общината размерът на данъците и таксите е около средната ставка спрямо този за страната, уточни той. Предвижда се бюджетът, както и други въпроси да бъдат разглеждани на предстоящата сесия на ОбС на 28 декември. На обсъждането присъстваха: Славка Петрова – счетоводител към направление „Образование“, Надя Коюмджийска – директор на СУ „Христо Ботев“, Елена Игнатова – директор и Мария Ичева – счетоводител на Дома за стари хора, Стоян Банчев – директор АПИО и ФСД към ОбА, и Василка Вонидова – общински съветник и председател на бюджетната комисия към ОбС.

Славка Петрова, Надя Коюмджийска, Елена Игнатова и Мария Ичева. Вдясно Татяна Стойчева