Кметът Георги Кабзималски и председателят на ОбС Цветана Шушкова

Кметът Кабзималски: Ако решим проблема с депото и с Рилската света обител, приходите за общината ще са достатъчни

На редовна общинска сесия, проведена в сряда, съветниците от гр. Рила гласуваха за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината, както и за размера на таксата за битови отпадъци.

По-добре незначително повишение, но по-висока събираемост, смятат съветниците

Поради строителството на регионалното депо за отпадъци край Благоевград и възможността депото да приема отпадъци преди да е завършено, кметът Георги Кабзималски предложи да не се завишават драстично промилите за населението. Предстоят разговори между членовете на сдружението (Рила, Кочериново, Бобошево, Благоевград и Симитли) за изясняване на проблема. В случай че общината кара отпадъците си в депото в Разлог, то ще се наложи да плаща по120 лв. за тон боклук на депото там, или общата сума ще възлиза на 250 000 лв. повече от това, което се изразходва в момента. Отделно са разходите за гориво – суми, които са непосилни за общината. Ако се използва депото край Благоевград, ще е излишно и неоправдано да се вдига размерът на данъка и тези допълнителни разходи да се вземат от домакинствата и юридическите лица.

Кабзималски посочи, че по въпроса с данък сгради с игумена на Рилската света обител е подписан протокол. До този момент е имало неточности в декларациите, отразяващи имотното състояние на манастира. Тези пропуски се изчистват и се очаква до 29 декември разговорите с обителта да бъдат финализирани, посочва кметът. Ако бъдат решени тези два проблема, приходите за общината ще са достатъчни, уточни той.
Кметът предложи да не се завишават и таксите за автомобили. Той съобщи, че е направил справка, според която едва 5 леки автомобила попадат в обхвата на най-скъпите данъци. За тях повишението ще е незначително, а за останалите, ако данъкът се вдигне с 50%, то увеличението ще е от 7 до 14 лв. По-добре незначително повишение, но висока събираемост, предложиха съветници. Кабзималски обеща до 29-и т.м. да направи справка за всеки един автомобил и да я внесе в КАТ, за да се види кои от тях са минали на технически преглед.

Изводът бе, че ако всички си плащат данъка, увеличение на таксата от страна на ОбС няма да има.

Съветниците приеха отчет за изпълнение решенията на ОбС за второто полугодие на 2017 г. Председателят на ОбС Цветана Шушкова уточни, че изпълнението е на приблизително 85%, но някои от неизпълнените решения не касаят ОбС, а други са в процес на изпълнение.

Приет бе план за работата на ОбС през 2018 г. и бе дадена информация за проведените обществени поръчки по ЗОП през 2017 г. и за изготвените и приети проекти по програми с външно финансиране за същия период.

Направена бе актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи по план за 2017 г. Става въпрос за окончателен списък, който да бъде представен като отчет на МФ, уточни Г. Кабзималски. Той допълни, че тук се включва с. Падала като нов обект, тъй като селото в общината единствено е без регулационен и строителен план и ако това не се случи, ще възникнат в бъдеще проблеми. Направена бе и актуализация на на бюджета на общината заради трансфер на две суми – от 1100 и 6100 лв. за учебните заведения.

ОбС прие културния календар на общината за 2018 г., както и годишна програма за развитие на читалищната дейност за периода. Общинският съветник и секретар на НЧ „Христо Ботев“ Мария Жлябинкова информира, че читалището подготвя отбелязването на 120-годишнината от създаването си. Тя благодари на кмета, че общината поема разходите на читалището за отопление и транспорт на групите и съставите при участие в национални конкурси и фестивали. Кабзималски посочи, че това си е разход за общината, но е наясно, че дейността на културната институция изисква и подкрепа, за да могат да съществуват и развиват богата културна програма съставите към нея.

Съветниците гласуваха за въвеждане на делегиран бюджет в детска градина „Д-р Тодора Миладинова“ от 2018 г. Посочено бе, че бюджетът на детското заведение за тази година при 88 деца е 204 583 лв, като с направените корекции възлиза на 213 932 лв. За 2018 г. предвидените по разчет средства са с 19 000 лв. повече и възлизат на 234 000 лв.

Съветниците определиха зам.-кмета Лазар Чавков за представител на общината в комисията за изработване на здравна карта на област Кюстендил. Прието бе изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота“, както и за разплащане на капиталови разходи в размер до 100 хил. лв.