Инж. Пламен Поюков

Със заповеди на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов от 3 януари две териториални поделения имат назначени титуляри на поста директор.

Инж. Дамян Дамянов

Досегашният началник-отдел в предприятието инж. Исмаил Моллов поема управлението на „ДЛС Дикчан” – с. Сатовча. От април миналата година до момента стопанството временно се ръководеше от зам.-директора инж. Здравко Камбошев.

Инж. Иво Дамянов

Инж. Пламен Поюков е назначен за директор на Държавно горско стопанство Дупница, което временно се управляваше от зам.-директора инж. Иво Дамянов.