Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 08-12 януари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Благоевградска област

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периодът, времетраенето, населеното място и засегнатият район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Община Банско

На 10.01.2018 г. /09:30 – 13:30 ч./ –  Банско: Баньо Маринов, България, Витоша, Иван Джолев, Охрид, Тевно езеро, Цар Борис III, Цар Самуил;

Община Белица

На 10.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица: 9 септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Р-Н Стопански двор, Равен, Чавдар, Шеста;

На 10.01.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Горно Краище;

Община Благоевград

На 08.01.2018 г. /08:00 – 13:15 ч./ –  Благоевград: Евтим Драганов, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Люляк, Малешево, Места;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: местност Чимево дере;

На 08.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Рилци: IX-460, Грънчарски андък, Илинден, Св. Иван Рилски, Трети март, УПИ-I-468 Кв. 25, УПИ-IV-451, Кв. 27, УПИ-ІV-468, Кв. 25;

На 08.01.2018 г. /08:30 – 14:15 ч./ –  Благоевград: 04279. 621. 103, Александър Стамболийски, местност Чакалица, Промишлена зона, Св. Димитър Солунски, Скаптопара;

На 08.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 912. 87, Акациите, Арсений Костенцев, Бистрица, Васил Мечкуевски, Георги Измирлиев, Д-Р Христо Татарчев, Димитър Талев, Петко Д. Петков, Стефан Стамболов;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Благоевград: Владо Черноземски, Св. св. Кирил и Методий;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: 04279. 601. 362, Вардар, Ветрен, Възрожденска, Дойран, местност Баларбаши, Независимост, Освобождение, Роден край;

На 08.01.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Васил Априлов, Митрополит Борис, Петър Ичев, Свети Наум, Теменуга, Трети март, Христо Смирненски, Цанко Церковски;

На 08.01.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Симитли: Христо Ботев;

На 08.01.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Д-р Христо Татарчев, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Св. св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов;

На 13.01.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Благоевград: 027019, 04279. 16. 29, местност Карамихайлов бунар, местност Река Бистрица, местност Старата гара-Ш-14, местност Шейница, Покровнишко шосе, Промишлена зона;  Обнова: Ив. Вазов;  Покровник: Ленището, Покровнишко шосе;

На 13.01.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Покровник;

Община Гоце Делчев

На 12.01.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: Александър Стамболийски, Асен Джикаров, Вела Пеева, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Кавала, Ленища, М. Ленища, Неврокоп, Отец Паисий, Площада, Победа, Свилен Русев, Свобода, Славянка, Славянска, Тодор Паница, Чавдар войвода, Юрий Гагарин;

На 10.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Гоце Делчев: Бабуна, Мидия, Полковник Борис Дрангов, Саук Бунар, Серес, Стражин, Страцин, Струга;

На 10.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Теплен;

На 10.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драма, Искър, Славянска, Солун, Средна гора, Тодор Александров, Юг;

На 12.01.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Гоце Делчев: Горилата, Гоце Делчев, Димитър Ножаров, Л. Каравелов, Петър Берон, Петър Сарафов, Стара планина, Търговска, Цар Самуил;

На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Вихрен, Гьорче Петров, Иларион Макариополски, Кичево, Ниш, Пирот, Преспа, Стефан Захариев, Хр. Смилянов 38а, Христо Силянов;

На 12.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Булаир, Васил Левски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Е и К Дукови, Иван Вазов, Милан Конев, Отец Паисий, Сестри Дукови, Търговска, Христо Ботев;

Община Гърмен

На 11.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч.; 12:30 – 16:30 ч./ –  Горно Дряново;

На 09.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Осиково, Общ. Гърмен;

На 09.01.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Рибново: 048031, Втора, Двадесет и седем, М. Селища, М. Тръне, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Първа, Трета, Тридесет и първа, Четвърта;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рибново: III-966, Кв. 56, Двадесет и девета, Двадесет и осем, Двадесет и седем, Двадесет и трета, Двадесет и шеста, Двадесета, Дванадесета, Ливаде, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тридесета, Четвърта, Шестнадесета;

На 10.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и осма, Двадесет и пета, Двадесет и трета, Двадесет и четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, местност Рашманица, Неуточнен адрес, Осма, Петнадесета, Първа, Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката;

На 11.01.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Долно Дряново;

Община Кресна

На 09.01.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Горна Брезница;

На 09.01.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Сандански: Свобода;

На 09.01.2018 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Горна Брезница: II-90 Кв. 11;

На 09.01.2018 г. /10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Кресна: Вардар, Васил Левски, Влахински езера, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Еделвайс, Изида, Илинден, Кв. 6 УПИ І-77 Кресна, Люти връх, Македония, Малешевска, Моравска, Огражден, Олимпия, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Перун, Пирин, Пирински бор, Рила, Спартак, Теменуга, Трети март, Чинарите, Ягода, Яне Сандански;

На 11.01.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Кресна: Македония, Орбел;

На 11.01.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Кресна: Влахинска, Мело, Момина скала, Разколска, Солунска, Цар Борис III, Шемето;

На 11.01.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Кресна: Перун, Спартак;

Община Петрич

На 08.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата: Антон Попов, Антон Попов, Арда, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Кожух, Люле Бургас, Максим Горки, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Петко Р. Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово: Бъкстон, Г. Димитров, Георги Раковски, Ленин, местност Сукако, местност Юрето, Оборище, Родопи, Симеон Кавракиров, Стара планина, Стою Хаджиев, Хан Аспарух, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цветко Аврамов;

На 08.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов;

На 09.01.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Кавракирово: Антон Попов, Беласица, Бузлуджа, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови кладенци, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Порой, Славянска, Спартак, Струма, Струмешница, Явор, Яне Сандански;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Старчево: Солун;

На 11.01.2018 г. /09:45 – 17:00 ч./ –  Кърналово: местност Адата;

На 11.01.2018 г. /09:45 – 17:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност Веран чифлик, местност Караач-Дамяница, местност Лъките, Оборище, Ормански път;

На 11.01.2018 г. /10:00 – 11:00 ч.; 15:30 – 17:00 ч./ –  Богородица;  Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, Пътен възел АМ Струма;  Долно Спанчево: местност Реката;  Дреново, Общ. Петрич;  Кавракирово: Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови кладенци, Места, местност Исмаилица, местност Ризово дере, местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Мургаш, Неуточнен адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Ризов андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански двор, Струма, Струмешница, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански;  Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност ГКПП-Кулата, местност Кавако, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр. Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра;  Кърналово: 098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г. Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни лозя, Иван Вазов, извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, местност Бельовица, местност Борсата, местност Германско летище, местност Горни Бари, местност Джуново, местност Ливарски рид, местност Подливарски път, местност Слонищата, местност Сукако, местност Улуко, местност Чикуто, местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р. Славейков, Плиска, Под Ливарски рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара планина, Стопански двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня на стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Толбухин, УПИ 101021 Извън регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв. Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин;  Кърналово: Дечев бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р. Славейков;  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостински бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско бърдо, местност Бонаро, местност Високия рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски андък, местност Падарка, Местонст Среден път, Москва, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен възел АМ Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно море, Янтра;  Марино поле, Общ. Петрич: Извън регулация, местност Вадата; Михнево: Айвански гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджийница, Дамян Груев, Ел-Тепе, Извън регулация, Извън регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, Местност Дъбо, Москва, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Пирин, Първи май, Самуилова крепост, Скобелев, Стопански двор, Струма, Тесния път, Тома Митов, Хан Крум, Червена скала, Шипка;  Монтана: Хан Кубрат;  Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Червена скала;  Петрич, Общ. Петрич: местност Джевезлъка, Полковник Дрангов, Рокфелер;  Първомай, Общ. Петрич: Младост, Червен път;  Рибник: Горни Лаки, Трапо;  Рупите: Александър Буйнов, Беласица, Бяло море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова скала, Маршал Толбухин, Местност Рупите, местност Корията, местност Пинговица, местност Свети Атанас, местност Средно поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Осми март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена зона, Свети Атанас, Софроний Врачански, Софроний Врачански, Стопански двор, Тракия, УПИ III-131, Кв. 7, Хр. Ботев;  Старчево: XVI-8, Кв. 3, Асанката, местност Асанката, местност Равнако, С. Старчево, Общ. Петрич, УПИ II, Кв. 11, Солун, Тафтинка;  Старчево;  Чучулигово: 000242, Стопански двор, Капсиди, местност Янкулица;  Чучулигово: Чучулигово;  Яково;

Община Разлог

На 11.01.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Добърско;

На 12.01.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Бачево: Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Костадин Катранджиев, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Рила, Тодор Каблешков;

Община Сандански

На 09.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Джигурово: 10-79;

На 09.01.2018 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Дамяница: Склавска Река; Лешница, Общ. Сандански: местност Струма; Сандански: Р-Н Индустриална зона; Струма: местност Полето, Песоците, Полето, Скалата;

На 09.01.2018 г. /12:00 – 13:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Лебница;

На 09.01.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: УПИ VI-203, Кв. 23;

На 10.01.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански: Свобода;

На 10.01.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Сандански: Свобода, Цар Иван Шишман, Цар Самуил;

На 10.01.2018 г. /12:00 – 14:15 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Беласица, местност Ушите, Пирин, Р-Н Ушите, Свобода;

На 10.01.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Сандански: Път І-1, Свобода, Спартак;

На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ладарево: местност Църквата;

На 12.01.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Любовка: Краколеница;

На 12.01.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Поленица: 6 септември, Бяло море, Изгрев, Младост, Никола Вапцаров, Полски път, Стопанска, Съединение, Трети март;

На 12.01.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Дамяница: Кънлийца, местност Чуката;

На 12.01.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Ново Делчево: Антон Попов, Боровец, Братя Миладинови, Вела Пеева, Георги Кирков, Главен път Е-79, Гоце Делчев, Димчо Дебелянов, Иван Вазов, местност Иловицата, местност Кантона, местност Шопов гроб, Първи май, Христо Смирненски;

Община Сатовча

На 09.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч./ –  Годешево: Бистрица, Гранит, Граничарска, Марица, Неуточнен адрес, Никола Парапунов, Огоста, Пирин, Рила, Стара планина;

На 08.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кочан: 015218, Адалберт Антонов, Анещи Узунов, Бузлуджа, Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Здравец, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, местност Стопански двор, Мир, Неуточнен адрес, Осма, Отец Паисий, Пета, Победа, Пролет, Първа, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стопански двор, Струма, Тодор Каблешков;

На 11.01.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Сатовча: Бистрица, Васил Даракчиев, Васил Левски, Девети септември, Здравец, Петдесета, Свилен Русев, Стопански двор, Тодор Шопов, Червеноармейска, Четирдесет и девета;

На 09.01.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Слащен: Вергил Ваклинов, Георги С. Раковски, Демокрация, Здравец, Иван Вазов, Йордан Йовков, Лилия, Места, Неуточнен адрес, Освобождение, Римски мостове, Стопански двор, Цар Симеон, Чичова Бърчина;

Община Струмяни

На 09.01.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Струмяни: главен път Е79, Цар Калоян;

Община Хаджидимово

На 11.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Блатска;

На 12.01.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: Александър Стамболийски, Балтачица, Дунав, Елин Пелин, Йордан Йовков, Орфей, Отец Паисий, Площада, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Слатина, Теменуга, Тридесет и шеста, Христо Ботев;

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на „Виваком”) или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP