Камен Пешов

12 оферти са получени за изграждането на 14,5 км от път I-8 между ГКПП “Калотина” и Драгоман, като сред тях са благоевградската фирма „Агромах” и ГБС-Инфраструктурно строителство на Камен Пешов, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Управителят на „Агромах” Виктор Велев

Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност на проекта е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма “Свързана Европа”. Проектът предвижда уширение на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. От АПИ информират, че ще бъдат построени 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли “Калотина” и “Драгоман”. Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни.