Кметът Петър Паунов  и Антоанета Барес

 

Кметът Петър Паунов и Антоанета Барес подписаха меморандум за сътрудничество

 

Изпълнителният директор на Национална компания „Индустриални зони” Антоанета Барес и кметът на Кюстендил Петър Паунов подписаха меморандум за сътрудничество. Целта е подпомагане развитието на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в Кюстендилско. За целта общината предлага терен от 190 дка – бившето военно стрелбище до село Жиленци. „Първата стъпка е да промотираме терена в община Кюстендил, като в момента, в който имаме заявен инвеститорски интерес, стартираме изграждане на инфраструктурата”, обясни Антоанета Барес. „Очакванията ми са реалистични. Общината има много хубав терен, който има потенциал да стане индустриална зона. Въпросът е първо да намерим инвеститор. За да може да тръгне една концепция за развитие на индустриална зона, в крайна сметка трябва да имаме конкретен заявен инвеститорски интерес. Това, което очакваме в краткосрочен план, е подготовка на необходимите материали и информация за терена. Да може да съберем всякакви данни за ток, газификация, вода, възможности като мощности – това е важно за инвеститорите. Интересуват се откъде ще бъдат доставяни комуналните услуги, защото всяка инвестиция има конкретни изисквания, особено когато става въпрос за производствено предприятие – дали големи количества електроенергия, дали газ със съответните мощности”, каза Барес. Кметът Петър Паунов допълни, че се касае за конкретен имот от близо 190 дка, близо до републиканския път за Република Македония и Коридор №8. „Теренът е изключително удобен, много близо до водоизточници, с ел. захранване, договорено е с газовия оператор потенциално партньорство за газификация”, коментира градоначалникът.