Д. Чивийски от с. Лозно се споразумя с прокуратурата в Кюстендил да получи ефективно наказание за това, че е управлявал автомобил, без да има право. Подсъдимият Чивийски бил правоспособен водач на МПС, но поради редица нарушения на Закона за движението по пътищата му били отнети всички контролни точки. Въпреки това той продължил да управлява моторно превозно средство, макар да бил лишен от това право, за което бил санкциониран по административен ред с влязло в сила наказателно постановление. На 12.07.2016 г., 02.11.2016 г. и на 24.12.2016 г. в Кюстендил Чивийски шофирал лек автомобил марка БМВ без съответното свидетелство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред. Съставени му били актове за установяване на административно нарушение. Съдът е одобрил споразумение, сключено между прокуратурата и защитника на подсъдимия, с което той се е съгласил да изтърпи наложеното му наказание от три месеца лишаване от свобода при строг режим. Определението на съда има характер на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.