Владимир Георгиев

 

90% от съветниците в Самоков не знаят какво гласуват, защо болницата не е включена в проекта, казаха общински съветници

Кои еднофамилни жилищни сгради в община Самоков попадат в списъка за саниране по ОП „Региони в растеж” и по какви критерии са избрани собствениците, питат самоковци кмета Владимир Георгиев.

„В сайта на община Самоков изнесената информация е изключително неразбираема”, възмутено сигнализират самоковци.

Жителите на Самоков настръхнаха от появили се информации, че в списъка фигурират общински чиновници. Хората питат градоначалника – попадат ли хора, близки до властта, в списъците и в тях има ли социално слаби? По техните думи публично не са оповестени имената на собствениците, които ще се възползват от услугата, а има само идентификатори в цифри.

Не са оповестени имената на собствениците, които ще се възползват от услугата, а има само идентификатори в цифри, казват хората.

Припомняме, че кметът Владимир Георгиев подписа договоритe за финансиране на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност по оперативна програма „Региони в растеж” в четири проекта на стойност близо 8 млн. лв. „В сайта на община Самоков изнесената информация е изключително неразбираема”, възмутено сигнализират до „Вяра“ самоковци. Ето какво гласи изнесената там информация: „Община Самоков е кандидатствала с четири проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Три от проектите са за жилищни сгради, а четвъртият е за административни сгради. Всички проекти са вече одобрени и ще получат финансиране по програмата.

В одобрените проекти за жилищни сгради са включени повече от 40 обекта, сред които блоковете на пазара, блокът на „Рилски лен”, кооперацията в жк „Езерото”, кооперациите на ул. „Търговска” и др. Общата им стойност е около 4 млн. лв. Проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност се финансират от ОП „Региони в растеж” по мярка „Енергийна ефективност в периферните райони”. Предвижда се внедряване на мерки за енергийна ефективността в зависимост от предписанията, които ще бъдат направени след извършване на енергийното обслeдване. Мерките включват подмяна на дограма, саниране, изолация на покрив, ремонт на отоплителните инсталации, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи и др. Изискванията на европейската програма са при реализиране на мерките да се постигне енергоспестяване клас „С”, или 60% ефективност. Очаква се до 3 месеца общината да приключи процедурите по възлагане на обществени поръчки и от пролетта да започне изпълнението на проектите. За община Самоков по програмата са отпуснати близо 8 млн. лв., като 50% от тях са за частни многофамилни сгради, а останалите средства – за обществени сгради“, информират чрез електронния сайт на община Самоков”. От изнесената информация са посочени по определена мярка около 30 идентификатора в цифри и няколко улици, но не и конкретни имена.

Потърсихме десетки общински съветници за коментар, но се оказа, че болшинството не са били запознати с програмата, нито кои хора попадат в списъците. „В действителност има само някакви идентификатори, които нищо не говорят на обикновения гражданин. Кой как е избран, къде са тези сгради и на кого са, за мен не е ясно”, призна общински съветник, който пожела анонимност. Друг съветник сподели: “Ние отново ще гласуваме нещо, за което никой не ни е питал. От какъв зор например ще гласуваме 800 хил. лв. за спортни площадки. Има много по-сериозни проблеми за решаване. По принцип ОбС съветниците гласуваме нещо, което не знаем реално толкова ли струва.  Санирането на еднофамилните жилищни сгради е поредният фарс, пак ще гласуваме неща, които са абсолютно неизвестни за съветниците. При обсъждането на бюджета за 2018 г. приходната част е ясна – вдигнахме данъци, вдигаме патенти на таксиметровите коли, общината взима парите, в разходната част защо никой не ни пита нас? Правят ни на глупави. Как бяха определени трите сгради – административна сграда „Община Самоков“, ОУ “Митрополит Авксентий Велешки“ и сградата на РПУ-Самоков? Общинска администрация работят в най-топлата част на деня от 8,30 до 17 ч, ами МБАЛ-Самоков работи 24 часа, защо тя не е включена за обследване? Полицията в Самоков  общинска собственост ли е, или е на Министерството на вътрешните работи? Ако не е, защо ще даваме наши пари? Никой не ни отговаря на въпросите. 90% от Общинския съвет не знаем какво гласуваме”. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ясно е определило критериите, по които ще се осъществят проектите с № BG 16RFOP001-2.001-0107-C 01 за „Подобряване на енергийната ефективност с финансовата подкрепа на ОП “Региони в растеж“ 2014-2010, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Еднофамилни жилищни сгради могат да бъдат обект на интервенция само ако собствениците са социално слаби и получават социални помощи за отопление за текущия – последен отоплителен сезон, сгради, които са масивни и са проектирани преди 20.04.1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво. За целта бенефициентът следва да представи към проектното предложение документ, заверен от Дирекция “Социално подпомагане“, доказващ предоставената помощ на собственика на еднофамилната жилищна сграда. Интервенции върху еднофамилни жилищни сгради са допустими само когато сградите се използват единствено за жилищни нужди и в тях не се извършва стопанска дейност, не се отдават под наем, не се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Всичко това собствениците на еднофамилни жилищни сгради са длъжни да декларират при кандидатстването.

В един от проектите за община Самоков са предвидени 13 сгради, 4 жилищни блока, една жилищна кооперация и седем къщи. В списъка попадат сградите на улица „Търговска“ №25, „Търговска“ 23, „Христо Йовевич“ 2, „Възраждане“ бл.15, „Николай Николаевич“ 34, „Житна чаршия“ 39-41 и „Плана планина“ 4 се предвижда изпълнение на всички енергоспестяващи мерки. Сгради на улици „Булаир“ 53, „България“ 60, „Неофит Бозвели“ 9,1, „Подридна“ 32-34 също са включени в техническото обследване. Общата стойност на този проект е 1 656 623.73 лв. В друг проект са включени Общинска администрация-Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“ с обща стойност 4 180 968. 67лв. Третият проект обхваща 11 сгради – 3 блока и осем жилищни сгради – на  бул. “България“, ул. “Генерал Велиаминов“, ул. “Николай Николаевич“ и ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Абаджийска“ 2,4 и 6, ул. „Подридна“, ул. „Искър“, ул. „Рилски скиор“ и ул. „Крали Марко“ – всичко на обща стойност 1 421 985.23 лв. Въпросите на самоковци са на кого са тези къщи и дали тези хора са социално слаби, или са жилища на близки до властта хора?

„Това е пир по време на чума, а дали няма да се окаже, че има нещо нередно? За част от тези сгради имаме съмнение, че те не отговарят на условията. Нека РП-Самоков да разлисти списъците и да вземе отношение и да удостовери истинността. В противен случай ние, по-будните граждани, ще направим проверка на по- високо ниво. Не е редно най-бедните да не могат да се възползват от тази минимална услуга от европейските фондове, а богатите хора да заемат техните места, за да получат тая благинка. Даваме пример със самоковеца Николай Сичанов, чиято къща от тежестта на годините е съборена до основи, човек, който живее в страхотна мизерия, попада ли в този списък?“, питат самоковци. Хората очакват кметът Георгиев да им отговори и да внесе яснота по темата.

 

 

8 КОМЕНТАРИ

 1. Да вярно е! Уредиха се близки роднини на работещи в общината!!!!!!!!!!!!

 2. Ето част от списъка. Допълнете за връзките им в общината:
  1. Мая Христева-Четворженска – общ. съветник, ул. Софроний Врачански
  2. Бойка Михайлова – общ. съветник – ул. Ген. Радзишевски № 38
  3. Даниела Йончева – гл. счетоводител – ул. Искър № 31
  4. Елена Попова – общ. служител – ул. Македония № 51
  5. Снежана Низамска – общ. служител, ул. 29-ти декември № 3
  6. Веска Щегрова – бивш общ. служител и леля на Бодурова, ул. “Авкс. Велешки”
  7. Христина Деянова – ул. Отец Паисий № 25
  8. Кирилови, Анета Желева – ул. Граф Игнатиев № 16
  9. Васил Вучков – ул. Арда № 8
  10. Владимир Клисуранов – ул. Охрид № 5
  11. Милкини, Румен Попов – бул. България № 71
  12. Ели Стойкова – бул. България № 45
  13. Иван Лухов – Ген. Веляминов № 7
  14. Васил Тотев – Крали Марко № 51
  15. Василка Тодорова – ул. Неофит Бозвели № 7
  16. Петър Рогачев – ул. “Ник. Николаевич № 9
  17. Николай Трохаров – ул. Подридна № 68
  18. Димчо Тодоров – ул. Рилски скиор № 7
  19. Сарафка Терзийска – ул. Искър № 12

 3. Трябвало е по-рано да застрелят в кръчмата на Бельова черква бащата на комуниста Бойчо Стамболийски, дето месеци на ред лъжеше и мамеше по самоковските вестници, че държавата и ГЕРБ чрез санирането щели да загрябят жилищата на самоковци. А през това време комунягите са се набутали в списъците. Защо не санират Общината с парите от “пътеката на здравето” тия мошеници или тях искат чисти на джоб да си ги сложат и догодина за изборите-пак по 40 лв. на мангалите! И за да не ги закачат полицията и прокуратурата-са ги оставили да рекетират гражданите по-бетер и от турско…!!!

 4. Специалистът по всичко-Ярловски-и по банки и по строителство, а вече-и по история и география, като е машинен инженер, не знаеше ли, когато беше кмет и се строи сградата на Общината барабар с алуминиевата и дограма, че алуминият, както всички метали-е изключително топло/и студо/ -проводим и че дограма от метал НЕ СЕ ПРАВИ ?! И оня-другия-физика, че и Черешаров…Сега те от джоб да плащат за подмяната, а не пак ние!

 5. Когато моето семейство попита за санирането на частни сгради в община Самоков ни беше обяснено,че къщата трябва да е с минимум четири домакинства /семейства/. Нека разберем критериите, по които са избрани хората от списъка, защото иначе той трябва да отиде в ПРОКУРАТУРАТА.

  • Точно така! Защото има къщи и с по две домакинства които приети и одобрени документите още от миналата година,отделно че са много близки роднини на работещи в общината и приемането на документи за тях беше с 100% приоритет!

 6. Системата в общината е ясна:
  РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ( КРАДИ)
  или. Аз на Еас, Вие на мене!!??
  Въпроса е ДОКОГА ЩЕ Е ТАКА!?

Comments are closed.