Виктор Велев

Общинският съвет в Петрич даде съгласието си общината да приеме дарението от фирма „Аромах” ЕООД с управител Виктор Велев. Става въпрос за безвъзмездно извършване на строително-монтажни работи заедно с необходимите материали за обекти, които са публична общинска собственост.

Минка Салагьорова

Общата стойност на дарението е 280 439.52 лева с ДДС. Фирмата благоустрои улиците „Георги Димитров” и „Антон Попов” в петричкото село Кавракирово, улица „Лазар Данаилов” в село Михнево и паркинга пред църквата „Свети Мина” в село Старчево. „Процедурата изисква решение на Общинския съвет за приемане на дарението, което ни бе направено. То е и в изпълнение на Наредбата за разпореждане с общинско имущество. Най-важното е, че местните хора са много доволни от извършените ремонти. Нашата проверка установи, че всички дейности са извършени качествено”, коментира зам.-кметът на община Петрич – Минка Салагьорова.