Участниците получиха удостоверения от директора на НПГ „Димитър Талев“ Мария Георгиева  

Съдия Васко Петров изнесе лекция пред десетокласници от НПГ “Димитър Талев“ на тема ,,Трафик на хора“ и ,,Престъпления, извършени от наркозависими лица“ в Районен съд – Гоце Делчев.

Учениците, ръководени от старши учител Светлана Узунова, зададоха множество въпроси по темата, а съдия Петров им отговори изчерпателно.

Учениците зададоха множество въпроси

Инициативата ,,Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“, която стартира през тази учебна година, е на МОН и Министерството на правосъдието. Предвидено е дейностите да се провеждат в рамките на учебните часове по етика и право, като включват запознаване на място с работата на съдебните институции в населените места.