Кирил Войнов

Как Кирил Войнов стана директор в ГД НЯСС, след като е пенсионер, 1 г. е в болнични и още го държат на работа, питат читатели

В пенсионна възраст са още Ангел Стоянов и Владимир Динов от регионален отдел Югозападна България в Благоевград

Действително част от служителите са на по 73 години, потвърди Богомил Богданов от МИ

Контролът над язовирите в България се осъществява от пенсионери на възраст над 70 години, а главният директор на дирекцията „Надзор на язовирните стени и съоръжения към тях” Кирил Войнов е най-младият пенсионер в екипа. 80% от тях не виждат, не чуват, не могат да пишат и не знаят откъде се включва компютърът, за тях той е просто купчина пластмаса.


Валентин Чиликов

Всички те обаче са с тлъсти заплати, а състоянието на язовирите е плачевно. Преливниците им са в потресаващо състояние, опасни общински водоеми са изпаднали тотално в зоната на здрача. Повечето от язовирите са потенциални убийци, защото са с пропукани стени и от години неработещи изпускателни кранове, твърдят читатели в сигнал до в. „Вяра”.

Владимир Динов

Преди около един месец Върховната административна прокуратура изохка заради състоянието на язовирите, но всичко отмина с пъшкането на една пресконференция.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, която отговаря за язовирите, е подчинена на Министерството на икономиката, но от там също си затварят очите.

Ето какво разкри служител на ДАМТН в писмо до „Вяра”.

„Обръщам се към Вас, за да сигнализирам за нередности в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и по-скоро за дирекцията за язовирите, която се казва Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” със скорошните наводнения и некомпетентните служители в дирекцията, от които главна част отговарят за почти всички язовири в страната, са на пенсионна възраст – на по 72 години, които не могат да пишат или да работят на компютър! Главният директор на дирекцията Кирил Войнов как стана директор, като в момента той е пенсиониран!? Човек, който е работил в пожарна, да управлява дирекцията, за която се изисква завършено хидростроителство или специалност, свързана с нея, която се обучава 5 години и без никакъв стаж като хидроинженер или изобщо като инженер!

И как стана инженер за 1 година и половина, при положение че това го учат студентите по 5 години! И как човек, който е в болничен 1 година и носа не си е подал на работното място, го държат на работа и защо? Имаме намерение да уведомим всички медии, ако не бъдат предприети мерки за несериозното управление от некомпетентни хора, назначени на такива сериозни длъжности, засягащи живота на хората и околната среда!”.

Според справката Войнов е на 67 г. Роден на 10 декември 1950 г. в софийското село Дръмша. През 1970 г. завършва Школата за запасни офицери. От 1971 г. е помощник-командир на взвод към Министерството на народната отбрана. През 1975 г. започва работа като командир на взвод към Столичната служба за противопожарна охрана. От 1977 до 1981 г. специализира в Москва и завършва като инженер по пожарна техника и безопасност. В периода 1994 – 2006 г. е директор на национална служба „Пожарна и аварийна безопасност”. Отстранен е през 2006 г. от Румен Петков с обвинения за злоупотреба със служебно положение и нарушаване на дисциплината, но през февруари 2007 г. е оправдан.

Ангел Стоянов и Владимир Динов от регионален отдел Югозападна България са другите служители в пенсионна възраст според читателите ни. „Динов е около 70-годишен, а Ангел Стоянов – около 65. И двамата са пенсионери и са хора на бившия гл. секретар Валентин Чиликов. Работят в отдела в Благоевград”.

Припомняме, Владимир Динов е бивш шеф на Басейнова дирекция – Благоевград. През февруари 2016 г. започва работа в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна България” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Той е спечелил конкурс за сформирания тогава нов отдел. Динов освен това спечелил и конкурс за инспектор в отдела, но предпочел по-високия щат на главен инспектор. Тогава стана ясно, че въпросният отдел покрива Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка област, а местоработата е в Благоевград. Основната дейност на главните инспектори и инспекторите е свързана с  контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Под техния надзор попадат около 500 язовира в Югозападна. Месечното възнаграждение на 27-те главни инспектори в 7-те регионални отдела „Надзор на язовирните стени и съоръженията” в страната варира от 600 до 2000 лв., но средната начална заплата е около 900 лв., като данните за възнагражденията са за 2016 г.

„Положението там в трагично! Това е най-западналата дирекция в агенцията! Хора, които нямат инженерно образование, са назначени на работа там, а изпълняват съвсем други длъжности само за да взимат по-голяма заплата. След като пуснахме сигнала до МИ, след 2-3 седмици Войнов стана председател на агенцията, той нямаше право да е директор, защото е навършил пенсионна възраст преди много години и още го държаха на работа. Трудовият му стаж като директор е минимален. 1 година беше болничен, ако не и повече заради подагра. Дирекцията нямаше главен директор, само ги сменяха и не смееха да го освободят. За началник-отдел слагаха юристи и всякакви лица, които си нямат и понятие от инженерната материя”, твърдят още читатели в сигнала си.

От Министерството на икономиката излязоха и с официален отговор на сигнал, касаещ нередности в ДАМТН, и по-конкретно в ГД „Надзор на язовирни стени и съораженията към тях”. В писмото се твърди, че инспекторатът на министерството е извършил проверка и има изготвен доклад относно проведените конкурси, образованието и професионалния опит на служителите. „В доклада от проверката се съдържат конкретни препоръки, насочени към извършването на структорни и персонални промени в ГД НЯСС. Инспекторатът е изготвил и справка, от която е видна датата на раждане и годините на служителите от главната дирекция. Действително част от служителите са във възрастовия диапазон 50-73 години, както и че част от тях са придобили право на пенсия по специални закони. Имате възможност да сезирате и главната инспекция по труда, която да извърши специализиран контрол.” Писмото е подписано от Богомил Богданов, ръководител на инспектората.

Както в. „Вяра” писа, главният секретар на ДАМТН Валентин Чиликов е освободил поста в агенцията на рождения си ден. Той обаче отказа да коментира по каква причина е овакантил поста. Потърсихме за коментар и председателя на агенцията Петър Горновски, който също моментално затвори телефона, без да отговори.

Преди седмица вицепремиерът Валери Симеонов влетя изненадващо в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заради плачевното състояние и занижения контрол над язовирите. „Чухме, че разправията беше голяма. Горновски и Чиликов се опитаха да се защитят, но Симеонов разбрал и за скандален доклад на Сметната плата, която е ревизирала агенцията през ноември и декември миналата година”, съобщиха служители на ДАМТН.

Заради нарушенията, които откри Сметната палата, инспекторът в ДАМТН Йордан Кочев от Сандански загуби поста си, уволнени бяха Катя Илиева – началник бюджет и финанси, и Евелина Станоева – старши счетоводител.

Припомняме, че на брифинг в съдебната палата заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова посочи, че след извършената цялостна проверка на язовирите в страната, включително и на отговорностите и действията на институциите, прокуратурата е установила, че ДАМТН издава голямо количество предписания, които не се изпълняват. В предписанията изпълнението не е било обвързано със срок, което изключва възможността за санкциониране, въпреки че законодателят е предвидил възможност за санкции. При неизпълнение компетентният орган, вместо да санкционира – издал нови предписания, отново без срок, посочи Ася Петрова.

При проверките на прокуратурата е посочено, че обяснението на председателя на ДАМТН е, че не се налагат мерки заради непълна правна уредба.
Прокуратурата не е съгласна с това заключение, като Ася Петрова цитира и чл. 199 от Закона за водите, където се посочва изключителната компетентност на председателя на ДАМТН да налага и принудителни административни мерки.
Законовата уредба е достатъчно ясна, категорична бе Петрова.

Прокуратурата е установила, че 81 язовира са в предаварийно състояние. Конкретно при проверени 4390 язовирни съоръжения, 54,41% от тях са в неизправно, частично работоспособно или неизправно неработоспособно състояние.

Над 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно състояние. “От тези 81 язовира, които са в предаварийно състояние, където има съставените актове, то те са след намесата на ВАП”, уточни Ася Петрова. Проверката в национален мащаб по отношение на техническото състояние на всички язовирни стени и съоръженията към тях е констатирала негативни тенденции. По думите на Петрова те са актуални и към настоящия момент. Първо, изискванията за безопасна техническа експлоатация не се изпълняват в преобладаващия брой случаи и второ, констатира се масово неизпълнение на издадените от ДАМТН задължителни предписания. Прокуратурата установява, че при неизпълнение на предписания компетентният орган, вместо да санкционира, издава нови предписания, които отново без срок. Освен това повечето актове са издадени след намесата на ВАП. Петрова подчерта, че са издадени изключително малко актове за административно нарушение на фона на констатираните нарушения и предписания. Конкретно са издадени 11 акта от контролния орган – ДАМТ.