Минка Салагьорова

Община Петрич защити проект за заетост на хора с увреждания, съобщи зам.-кметът Минка Салагьорова. Стойността на проекта е 302 660,28 лв. за срок от 18 месеца. По проекта ще бъде осигурена заетост на 30 лица с увреждания на възраст между 30 и 54 години. Те ще имат възможност да работят на административна длъжност технически сътрудник в кметствата по селата и в Общинска администрация – Петрич, в продължение на шест месеца на пълен работен ден. „По линия на проекта ще бъдат оборудвани работни места за тези хора, ще бъде осигурен и специализиран транспорт от и до работното им място”, уточни Минка Салагьорова.

Проектът предвижда също сформирането на група от 50 потребители на услугата в това число: 30 лица, които да полагат грижа за работещите хора с увреждания и 20 лица, от които 10 родители на деца с увреждания, които да се грижат за своите деца (10 деца). За мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, ще се провежда мотивационна, психологическа и здравна подкрепа, според техните индивидуални потребности. За тази цел ще бъдат обособени и оборудвани две помещения, в които ще се провеждат консултациите, ще се предоставя грижа и за децата с увреждания в терапевтично ателие, в зависимост от специфичните им нужди.