Момент от дейността в завода в Кюстендил

Пазачът Мартин Димитров и работникът Райчо Василев получиха условни присъди за източване на минерално масло от предприятието „Елпром Трафо СН” в Кюстендил, съобщиха от Районния съд. Откраднатото масло е на стойност около 550 лв. Димитров е с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, като изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 4 години. Той ще трябва да плати разноски за извършени експертизи от 227 лв. Василев е с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, като изпълнението на наложеното наказание да се отложи за срок от 4 години.

12-те туби с масло ще бъдат върнати на предприятието.
Според справка в Търговския регистър “ЕЛПРОМ – ТРАФО СН” АД е акционерно дружество с адрес в Кюстендил. Основната дейност е производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори. Представител е Кристина Веселинова Михайлова. В съвета на директорите освен нея влизат още Александър Николов Джиков и Борислав Николов Николов. Капиталът е в размер на 600 000 лв.