Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания

 

В Разлог стартира изпълнението на проект по подобряване цялостния облик на една от най-важните административни сгради в града чрез прилагане на цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност. Общата стойност на проекта е 322 375.30 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 250 024.97, националното съфинансиране е 44 122.05, собственото съфинансиране е 28 228.28 лева.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”.
Обект на инвестиции по проекта е сграда в Разлог, намираща се на ул. „Арх. Александър Баров” №2, в която се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите”.
Кметът Красимир Герчев подчерта, че с реализирането на проекта ще бъде подобрен цялостният облик на една от най-важните административни сгради в Разлог.

Ще бъдат изпълнени дейности, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталация, също така ще бъде доставен и монтиран котел за отопление на газ. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата. Община Разлог продължава да изпълнява своята инвестиционна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в град Разлог, с изпълнението на проекти за обновяване на важни публични обекти в сферата на образованието (СУ „Братя Каназиреви” – гр. Разлог, ПГ по МСС – гр. Разлог и ОУ „Никола Парапунов” – гр. Разлог), на културата (НЧ „15.IX.1903-1909г.”, гр. Разлог), на административните и социални дейности (сгради в гр. Разлог на ул. „Арх. Александър Баров” и „Богомил” №2), както и на 14 многофамилни жилищни сгради.