Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 13.03.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Банско:   местност Свети Иван, Св.Иван Рилски

На 13.03.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Бктп Вапцаров

Община Белица

На 15.03.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   местност Семково

На 15.03.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Благоевград

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.628.416, VII – 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност Армутлука, местност Пенков Чифлик, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко, местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, ул. Кресна и ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански

На 12.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 15.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 16.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Падеш:   Будишка

На 12.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Рилци:   Васил Левски, Диновица, Илинден, местност Диновица, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ IX-144, Кв. 17, ХІ-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   местност Чимево Дере

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград:   14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Рилци:   IX-460, Грънчарски Андък, Илинден, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ-I-468 Кв.25, УПИ-IV-451,Кв.27, УПИ-ІV-468,Кв.25

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Селище, Общ. Благоевград:   УПИ Vі-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище

На 12.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Благоевград:   Андрей Ляпчев, Генерал Тодоров, Менча Кърничева, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методий, Цар Симеон

На 13.03.2018 г. /08:15 – 13:30 ч./ –  Благоевград:   Братя Иванови, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Мара Бунева, Св.Св. Кирил и Методий

На 13.03.2018 г. /12:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Александър Стамболийски, Илинден, Св.Св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов

На 14.03.2018 г. /09:15 – 13:45 ч./ –  Благоевград:   Арсений Костенцев, Еленово

На 14.03.2018 г. /11:30 – 16:00 ч./ –  Благоевград:   Еленово

На 15.03.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Айдаровско Дере, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Полигона, местност Река Струма, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански;  Делвино, Общ. Благоевград:   Баздо, Вировете, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Пл. 11;  Еленово, Общ. Благоевград;  Изгрев, Общ. Благоевград:   00701, 33.432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-Хі218 Кв.21, Чуката;  Марулево;

На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Айдаровско Дере, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Полигона, местност Река Струма, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански;

На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград;

На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград:   местност Кантона, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, Кв.15, УПИ І-139,Кв.12, УПИ ІV-110,Кв.15;

На 15.03.2018 г. /08:45 – 13:00 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Астра, Люлин;

На 15.03.2018 г. /12:15 – 16:00 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Владо Черноземски, Св. Димитър Солунски;

На 16.03.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ –  Благоевград:   04279.603.410, Xx-1017, 04279.604.403.1, Алеко Константинов, Асен Христов, Баларбаши, Братя Миладинови, Георги С.Раковски, Ильо Войвода, местност Баларбаши, Трети Март, Хан Омуртаг, Цар Борис I;

На 16.03.2018 г. /11:45 – 16:00 ч./ –  Благоевград:   Васил Априлов, Гьорче Петров, Д-Р Владимир Бъчваров, Митрополит Борис, Охрид, Света Гора, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Трети Март, Христо Смирненски, Цанко Церковски;

Община Гоце Делчев

На 13.03.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади

На 12.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски, Алеко Константинов, Арда, Атанас Дуков, Атанас Свещаров, Атанас Тешовски, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Априлов, Враня, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Гранична, Дебър, Димитър Димов, Драгоман, Драма, Дунав, Екзарх Антим, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Илинден, Илия Дуков, Кв.157,207,216,218, Кв.158 УПИ І, Кичево, Комсалко Лако, Крива Паланка, Кръстьо Сарафов, Лакото, Майор Димитър Думбалаков, Марица, Марица 5а, местност Стрелбището, Михаил Антонов, Мише Баир, Неофит Бозвели, Неуточнен Адрес, Никола Мандушев, Ниш, Отец Паисий, Охрид, Патриарх Евтими, Пейо К.Яворов, Пенчо Славейков, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Потока, Преспа, Прилеп, Солун, Стара Планина, Стефан Захариев, Стойо Льондев, Стоян Петралийски, Струма, Тодор Александров, Тодор Каблешков, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов, Тунджа, Търговска, Христо Матов, Христо Силянов, Цар Иван Асен, Цар Калоян, Цариброд, Царица Йоана, Шипка, Янко Атанасов

На 13.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Дунав, ул.Дунав Бл.8

На 13.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Дунав, ул.Дунав Вх.Б Бл.21

На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Корница:   Ал. Стамболийски, Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Анещи Узунов, Васил Левски, Васил Левски, Гео Милев, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Добри Чинтулов, Дунав, Дунав, Еделвайс, Еделвайс, Здравец, Здравец, Ивайло, Ивайло, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Козарев, Иван Козарев, Иглика, Иглика, Климент Охридски, Климент Охридски, Михаил Антонов, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Октомврийска, Орляк, Орляк, Парка – УПИ-V, Кв.30, Парка – УПИ-V, Кв.30, Пирин, Пирин, Рила, Рила, Родопи, Родопи, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Шипка, Шипка

Община Гърмен

За периода 12-13.03.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./   На 12.03.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета

На 14.03.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Девета, Единадесета, Иван Вазов, Неуточнен Адрес, Осма, Седма, Ст 26 Кл Б Тп Огняново 4, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Шеста

На 14.03.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Тп Почивен Дом/Петелов/

На 14.03.2018 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Горно Грамаде, Двадесет и Първа, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Единадесета, Иван Вазов, Кьосе Баир, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Пета, Ст 46 Кл Б Тп Огняново 2, Трета, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тринадесета, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста

Община Кресна

На 12.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Долна Градешница:   Втора, Главен Път Е79, Гробето, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, местност Градешка Гара, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета  Илинденци:   Алеко Константинов, Белица, Васил Левски, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Димитър Пешев, Единадесета, Здравец, Илинден, Кольо Фичето, Костур махала, М. Злинска Река – Сусарник, местност Бабище, местност Горно Поле, Мраморна, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Св. Трифон, Свети Мина, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Черноризец Храбър, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета  Кресна:   местност Градешки Бани, Неуточнен Адрес, Подината  Сандански:   Илинден   Струмяни:   7-Април, Врабче, Димчо Дебелянов, Долна Белица, Дядо Ильо Малешевски, Кочо Честименски, Мура, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Св.Св.Кирил и Методи, Св.Св.Константин и Елена, Синаница, Спартак, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил

На 12.03.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Долна Градешница:   Главен Път Е79, Извън Регулацията

Община Петрич

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Чучулигово:   Капсиди

На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата:   Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Арда, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Плевен, Плевен, Плевен, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Марикостиново:   Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 12.03.2018 г. /10:30 – 12:00 ч./ –  Дрангово, Общ. Петрич:   Старо Село;  Кулата:   местност Гкпп-Кулата;  Марикостиново:   Неуточнен Адрес;  Митино:   местност Порой;  Петрич, Общ. Петрич:   56126.292.4, местност Козлек, местност Мерата, Одрин, Полковник Дрангов, Свети Георги, Свобода;  Ръждак:   56126.453.3, Белата Чешма, УПИ V-86, Кв.20;  София:   Андрей Сахаров;  Старчево;  Тополница, Общ. Петрич:   Гробището;

На 12.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Ново Кономлади;

На 12.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  С.Капатово;

На 13.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Беласица:   Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на Тп  Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв.27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански;  Габрене:   Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, Извън Регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност  Марена, местност Буко, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19,Кв.5;  Генерал Тодоров;  Долна Крушица:   Каръчкото;  Камена:   Динко;  Ключ:   Ал.Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, Извън Регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море;  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка;  Петрич, Общ. Петрич:   Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица;  Първомай, Общ. Петрич:   Гоце Делчев, местност Чалтията;  Самуилово, Общ. Петрич:   Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв.18;  Скрът:   9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда;  Яворница:   Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, Извън Регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски;

На 13.03.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Кърналово:   Вит, Витоша, Г.Димитров, Извън Регулацията, местност Бельовица, местност Джуново, местност Юрето, Одрин, Петко Р.Славейков, Станке Лисичков, Стара Планина, Хилендар, Цар Калоян, Чекръко, Шипка, Юрето;

На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ел-Тепе, Изток, Полковник Дрангов, Рокфелер;

На 13.03.2018 г. /11:00 – 15:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:   Драва;

На 13.03.2018 г. /11:00 – 15:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С.Раковски, Димитър Талев, Драва, Пейо Яворов, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, УПИ 6-1862, Христо Смирненски, Цар Симеон, Черноризец Храбър;

На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Арда, Изток, Полковник Дрангов, Тетово;

На 15.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ел-Тепе, Изток, Кочо Мавродиев;

На 16.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Демир Хисар, Изток, Кочо Мавродиев, Полковник Дрангов, Тетово;

Община Разлог

На 13.03.2018 г. /11:00 – 11:15 ч.; 13:45 – 14:00 ч./ –  Банско:   Цар Симеон

На 15.03.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Извън Регулацията, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста

На 13.03.2018 г. /11:00 – 11:15 ч.; 13:45 – 14:00 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   местност Кривосер

На 13.03.2018 г. /11:00 – 11:15 ч.; 13:45 – 14:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Митко Саев, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Осма, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Р-Н Стопански Двор, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шеста, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански

На 13.03.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Гр.Белица, Завод За Пластмаси

На 13.03.2018 г. /11:00 – 11:15 ч.; 13:45 – 14:00 ч./ –  Разлог:   Баба Магдалена, Христо Ботев

На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Разлог:   Бела Река, Рила, Тодор Александров, Христо Смирненски, Шипка

Община Сандански

На 12.03.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сандански:   Арда, Борис Сарафов, Първи Май, Свобода, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман, Яне Сандански

На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 12:00 – 16:15 ч.; 12:00 – 12:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански:   местност Струма

На 14.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Белевехчево;  Бождово;  Дебрене, Общ. Сандански:   Местн. Свинарнико, Свети Никола;  Джигурово:   10-79, УПИ VII-381;  Малки Цалим;  Мелник:   Мелник;  Разлог:   Дилберов Мост, местност Пети Километър, местност Скалата;

На 15.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сандански:   65334.201.132, 65334.71.49,  М Долни Орман , Бачо Киро, Индустриална Зона, Кочо Чистименски, местност Боруна, местност Соколовец, местност Хано, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Мтс, Р-Н Нова Гара, Р-Н Нова Гара, Свобода, Стою Хаджиев, Сухо Поле, Сухо Поле;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 12:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Лебница;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 12:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Струма:   местност Полето, Песоците, Полето, Скалата;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Дамяница:   Склавска Река;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:   р-н Индустриална Зона;

На 15.03.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бельово;  Враня;  Горно Спанчево;  Катунци:   Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К.Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански;  Ковачево, Общ. Сандански;  Кромидово:   038008, местност Селището, Под Черквата, Реката;  Левуново:   019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански;  Лехово;  Ново Делчево:   Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица;  Ново Кономлади;  Ново Ходжово;  Пиперица;  Пирин:   местност Калугера;  Сандански:   Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев;  Хърсово, Общ. Сандански:   Бегова Поляна;  Черешница;  Яново;

На 16.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Дамяница:   034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо Войвода, Комсомолска, Кънлийца, местност Мело, местност Метлата, местност Тухларна, местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, р-н Жп Гара, Радецки, Склавска Река, Струма, Черно Море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански;  Лешница, Общ. Сандански:   Друма, местност Божанковица, местност Друма, местност Струма, Синаница;  Ново Делчево:   033007, М. Купеница, Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Кирков, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Димчо Дебелянов, Здравец, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методий, Любен Каравелов, местност Иловицата, местност Кантона, местност Кънлийца, местност Шопов Гроб, Партизанска, Пейо Яворов, Погребите, Първи Май, Пътен Възел Ам Струма, Славянска, Студена Вода, Хаджи Димитър, Христо Смирненски;  Поленица:   Дабо, Мацкова Градина, местност Валога, местност Друма, местност Мацкова Градина;  Сандански:   местност Друма, местност Мацкова Градина, местност Хано, Неуточнен Адрес, р-н Главен Път Е-79, р-н Индустриална Зона, р-н Мацкова Градина, р-н Пътно Управление, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Спас Харизанов, Стефан Стамболов;

На 16.03.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Вихрен;  Влахи:   Вилна Зона Върбите, Върбите, Горните Ливади, Грънчарска Скала, местност Върбите, Синаница, Средни Ливади, УПИ Іі, Кв.4 – В.З. Въбите;  Илинденци:   Боровец, Извън Регул./Р.Шашка/, местност Боровец, местност Врабча, местност Врабче, Синаница, Тридесет и Втора, Тридесет и Шеста;  Кресна:   Върбите, Неуточнен Адрес, Синаница;  Плоски:   Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Долна махала, Дружба, Еделвайс, Елово, Иван Козарев, Кокиче, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, местност Валога, местност Поручик Минков, Методи Христов, Мир, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка, Явора;  Поленица:   местност Резиденция;  Сандански:   Александър Буйнов, Асен Хадживасилев, Асен Хадживасилев, Атанас Давидов, Бачо Киро, Васил Кънчев, Вихрен, Димитър Икономов, Иван Вазов, Иван Рилски, Крушево, Любен Каравелов, местност Друма, местност Калинките, местност Калинките, местност Летище, местност Соколовец, местност Ушите, местност Ушите, местност Хано, местност Четвърти Километър, местност Чинар Куши, Мозговица, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Ангел Столинчев, Перущица, Пирин, Полковник Дрангов, р-н Главен Път Е-79, р-н Долния Гатер, р-н Индустриална Зона, р-н Опитна Станция, р-н Пътно Управление, р-н Пътя на Хидрострой, р-н Ушите, р-н Ушите, р-н Хано, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Свобода, Синчец, Смилово, Стефан Веркович, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Шипка;

Община Сатовча

На 12.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ваклиново:   124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 12.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 15.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Кочан:   012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кочан:   Младост, Пристране

На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кочан:   Антон Иванов, Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Капитан Петко Войвода, Младост, Младост, Неуточнен Адрес, Осма, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пристране, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Тракия, Христо Смирненски, Шеста

На 15.03.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Сатовча:   Бистрица, Васил Даракчиев, Васил Левски, Девети Септември, Здравец, Петдесета, Свилен Русев, Стопански Двор, Тодор Шопов, Червеноармейска, Четирдесет и Девета

Община Симитли

На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Симитли

На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ракитна:   004077, 010040, махала Лулейска

На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Полето:   Галабарци

На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черниче:   М.Сухата Река

На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли:   Калайджийска, Чакърска

На 12.03.2018 г. /09:30 – 15:45 ч./   На 13.03.2018 г. /09:30 – 15:45 ч./   На 14.03.2018 г. /09:30 – 15:45 ч./ –  Симитли:   ІІ-760 Кв. 53, Любен Каравелов, Ораново, Партизанска, Пирин, Предел, Преспа, Симитли

На 13.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли:   УПИ II-1437,Кв.19

На 13.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Железница, Общ. Симитли:   местност Джалева махала, местност Долно Церово, местност Караджевица

На 13.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли:   Ораново

Община Хаджидимово

На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Теплен

Община Якоруда

На 14.03.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Бел Камен

На 13.03.2018 г. /11:00 – 11:15 ч.; 13:45 – 14:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Полковник Иван Тричков, р-н Стопански Двор, Четвърта, Шеста  Дагоново;  Елешница, Общ. Разлог:   Безименна;  Краище, Общ. Белица:   Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета;  Юруково:   029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако;  Якоруда:   Богдан Войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица;

На 14.03.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Якоруда:   Алпийска, местност Трещеник, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр;

На 14.03.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Конарско

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP