Реновирането на сградата е част от поетите ангажименти към жителите на разложкото село, общината кандидатства и за ремонт на улици в населеното място, каза кметът Красимир Герчев

 

Община Разлог ще започне ремонт на сградата на кметството в с. Баня. Това стана възможно след спечелен проект на община Разлог по „Красива България“. Общият бюджет за проектното предложение е 97 137 лв., като финансирането по проекта от социалното министерство е 43 712 лева, а съфинансирането от община Разлог е 53 425 лева. Сградата на кметството в с. Баня се нуждае спешно и неотложно от ремонт на покрива – демонтаж и монтаж на керемиди, частична подмяна на дървена конструкция, подмяна на старата дограма, нова мазилка по цялата фасада на сградата, мазилка на комини, подмяна на водосточните тръби и улуци. При обилни снеговалежи и дъждове в сградата е имало течове, което води да частично разрушение на мазилката и материалната база като цяло. За предотвратяването на нови течове ще бъдат подменени улуците и водосточните тръби.

Красимир Герчев

Също така ще бъдат изградени мълниезащитна и заземителна инсталация, с цел обезопасяване на сградата. „Ремонтът на сградата на кметството в с. Баня ще се осъществи, след като с положените усилия на служителите от Общинска администрация-Разлог бе спечелен проектът по „Красива България“ – каза кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев. „Реновирането на сградата е част от поетите ангажименти към жителите  на с. Баня и съм щастлив, че благодарение на екипа, работещ по проекта, ще имаме тази възможност“ – сподели още той. Община Разлог е подготвила и кандидатства по проекти и за ремонт на улици в населеното място. В кампания 2018 на проект “Красива България” при Министерството на труда и социалната политика са одобрени общо 36 проектни предложения от цялата страна за финансиране и реализация.