ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 19.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Банище;  Бегуновци;  Беренде, Общ. Земен;  Брезник: Мтп;Ръждавец;;  Брезнишки извор;  Велиново;  Габровдол;  Горна Секирна: Местност Валога;  Долна Секирна: МТП; Д.Секирна;;  Ерул;  Кошарево;  Милкьовци;  Непразненци;  Режанци;  Садовик;  Станьовци;

На 19.03.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв.22;

На 19.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна;

На 19.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Душинци;

На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гигинци;

На 20.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Слаковци;

На 21.03.2018 г. /09:00 – 12:45 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Озърновци;

На 21.03.2018 г. /12:45 – 16:30 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Красава;

На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Гоз: махала Логатор, местност Янкулица; На 22.03.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Арзан: Рангелова махала;  Брезник: Велин Ваклинов, извън регулацията, Трън;  Брусник;  Видрица;  Горни Романци;  Долни Романци;  Завала;  Ярославци;

На 22.03.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./   На 23.03.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Брезник: 06286.502.39, Генерал Владимир Заимов, Гоздовска, Еретин, Забел, Клисура, Петров камък;

Община Ковачевци

На 19.03.2018 г. /09:30 – 09:45 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ –  Габровдол;  Горна Глоговица;  Дивля: махала Кукувичарска, махала Фильова;  Долна Врабча;  Долна Секирна;  Калотинци;  Кошарево: 000339;  Мурено;  Светля;  Слатино, Общ. Ковачевци

На 19.03.2018 г. /09:30 – 09:45 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ –  Калище;  Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, Кв.49, Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка;  Лобош;  Перник: Хасково;  Радибош;  Сирищник: УПИ ІV-494, Кв.38;

На 19.03.2018 г. /09:30 – 09:45 ч.; 10:15 – 10:30 ч.; 12:00 – 16:00 ч./ –  Косача;

На 19.03.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Сирищник;

На 19.03.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 09:45 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ –  Горна Врабча: Стопански двор;  Еловдол: Кв.15;  Ракиловци;  Смиров дол; Чепино;

Община Перник

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 23.03.2018 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Друган: УПИ ХV-407 Кв.49

На 19.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Алеко Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев, Димова махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св.Св. Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо Ботев, Хумни дол, Шибой

На 19.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2018 г. /08:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Перник: Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 19.03.2018 г. /08:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Перник: Ален мак, Балван, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Бунтовник, Васил Априлов, Васил Петлешков, Витоша, Вихрен, Дъга, Ела, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Изток, Калина, Капитан Векилски, Кръстец, Лилия, Люлин, Малашевска, Мальовица, Младен Стоянов, Могиличе, Момина сълза, Монтана, Мургаш, Никола Козлев, Оборище, Острица, Отец Паисий, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пантелеи, Петрохан, Пирин, Протожерица, Рила, Родопи, Роза, Света Петка, Селимица, Сергей Румянцев, Синчец, Софийско шосе, Средец, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Заимов, Странджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ясенов, Чавдар, Чинар, Шибой, Шипка

На 19.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 21.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Кракра

На 19.03.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бистрица, Вардар, Ерма, Иван Вазов, Каражинец, махала Кашова, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Ропотамо, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 20.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински проспект, Лом, Минск, Несебър, Одеса, Созопол, Юрий Гагарин

На 20.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Отец Паисий

На 21.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: 101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Раковска, Раковски, Търговска

На 21.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Изток, Младен Стоянов, Монтана

На 21.03.2018 г. /08:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Перник: Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Изток, Искър, Кадиевка, Клемент Готвалд, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Луганск, Миньор, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рашо Димитров, Рено, Търговска, Черешово Топче, Юрий Гагарин

На 21.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рударци: Бреза, Загарица, Йовчова, Кирил и Методий, Минерал, Москва, Никола Вапцаров, Обеля, Рига, Солун, Христо Смирненски, Черни връх, Шумнатица

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Арчар, Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Левски, Васил Стоин, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Захари Зограф, Искър, Калина, Калкас, Караманица, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Куциян, Липа, Миньор, Могиличе, Найчо Цанов, Незабравка, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Резервоара, Рено, Търговска, Черешово Топче, Чинар

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 23.03.2018 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радомир: Върба, Райко Даскалов

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 23.03.2018 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кралев Дол: 3-ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, махала Айдарица, махала Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лазар Робев, Леденика, Ленин, махала Захаринова, махала Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І Кв.81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 22.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Бор, Боровец, Волга, Кралевски Път, Райко Даскалов, Христо Ботев

На 22.03.2018 г. /08:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Перник: 101, Аврора, Александър Стоянов, Асен Търновски, Белоградчик, Бенковска, Бор, Боян Чонос, Ваклин Церковски, Валентина Терешкова, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Вела Пеева, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дъбрава, Еднофамилни Къщи, Железничарска, Жива Вода, Искър, Йордан Лютибродски, Калофер, Кирил Тупанков, Княз Александър Батенберг, Ковачевци, Кракра, Крум Накев, Кръстина Михайлова, Кюстендил, Лазар Робев, Ленин, Лиляна Димитрова, Мадарски Конник, Малчика, Маниш, Мануш войвода, Металург, Миньор, Момин Проход, Найчо Цанов, Никифор Панкев, Никола Вапцаров, Николай Островски, Огнян Ягодински, Огоста, Опълченска, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Пещера, Пушкин, Ракитовец, Раковска, Раковски, Рахила Ангелова, Родина, Свети Спас, Сините Вълни, Станке Димитров, Страцин, Тинтява, Тодор Йорданов, Търговска, Училищна, Хан Крум, Христо Кърпачев, Цветна Градина, Църква, Черни връх, Черно море, Явор

На 22.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 23.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Вардар

На 22.03.2018 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Асен Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рено, Търговска, Черешово топче

На 23.03.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Ален Мак, Гарата Атц, Гарата Мрц, Горно Могиличе, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кристал Блокове, Люлин, Могиличе, Найчо Цанов, Отец Паисий, Палма, Райко Даскалов, Света Петка, Средец, Търговска, Черешово Топче, Шамък

На 23.03.2018 г. /08:15 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Перник: Арда, Асенова Крепост, Вардар, Върбица, Гарата, Граховска, Железничарска, Искър, Камчия, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Средец, Струма, Тунджа, УПИ 1 Кв.263

На 23.03.2018 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Ален Мак, Арчар, Васил Левски, Гарата Атц, Гарата Мрц, Горно Могиличе, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Железничарска, Захари Зограф, Искър, Калина, Калкас, Караманица, Княз Александър Батенберг, Кристал Блокове, Куциян, Липа, Люлин, Могиличе, Могиличе, Найчо Цанов, Незабравка, Отец Паисий, Палма, Райко Даскалов, Резервоара, Света Петка, Средец, Търговска, Черешово Топче, Чинар, Шамък

Община Радомир

На 19.03.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Радомир: Архимандрит Зинови, Батенберг, Васил Левски, Витоша, Гаврил Радомир, Гео Милев, Георги Маджаров, Георги Янев, Голобръдска, Гурко, Гърляница, Драгоман, Дупнишка, Дядо Анани Николов, Екзарх Йосиф, Земеделска, Ивайло, Иглика, Изворска, Кракра, Люлякова, Милан Грънчаров, Младост, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Осогово, Острица, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Преслав, Пчелинци, Път №627, Рилска, Софроний Врачански, Стара планина, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Училищна, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хайдут Дамшо, Хайдут Румяна, Хан Аспарух, Цар Борис I, Цар Симеон, Черковна, Шаблин, Шипка, Широки Дол, Юрий Гагарин

За периода 22-23.03.2018 г. /08:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радомир: Сн Червена Могила

На 19.03.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.