Стихосбирката “Обратно на слънчогледа” на проф. Цочо Бояджиев, един от най-известните български учени-хуманитаристи, философ, медиевист, фотограф, поет… ще бъде представена на 22 март 2018 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в зала 114, Учебен корпус 1

Презентацията на книгата е съвместна инициатива на Международния университетски семинар за балканистични проучения и специализации към Югозападния университет “Неофит Рилски” и Американския университет в България.

Стихосбирката ще бъде представена от известния поет Ани Илков.

Проф. Цочо Бояджиев е един от водещите български учени хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика в България, преподавател е по история на античната и средновековната философия в СУ “Св. Климент Охридски”. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (Лувен) и на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена) и множество други световни научни академии.

Автор е на редица студии и монографии, учебни помагала, съставил е няколко антологии и сборници с философски текстове. Превежда от латински, старогръцки и немски.

Стихотворения на Цочо Бояджиев са били публикувани през годините в различни сборници. През 2017 г. в издателство за поезия “Да” е публикуван том с избрани стихотворения “Обратното на слънчогледа”, включващ стихове от 1970 г. до 2017 г.