Проф. д-р Лилия Илиева

 

Oригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан
Проф. д-р Лилия Илиева

Преподавателката във Филологическия факултет м.г. откри по-стара от Паисиевата история за българите

Откривателката на оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан проф. Д-р лилия Илиева ще бъде удостоена със званието „почетен професор“. Това съобщиха от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Официалната церемония ще се състои на 22 март 2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 114, Учебен корпус 1.

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий.
Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.
Смята се, че софийският католически архиепископ Петър Богдан Бакшич е завършил своя трактат на латински върху българската история през 1668 г. Впоследствие трудът е отпечатан във Венеция след 1674 г. Това е век по-рано от „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, тъй като той я създава в Хилендарския и Зографския манастир в периода 1760–1762 г.

В края на миналата година проф. Лилия Илиева за първи път представи целия ръкопис на първата История на България от Петър Богдан.