Няма как кметовете да се превръщат в местните шерифи, отхвърли предложението за въоръжаването на първенците по селата Радев

Над 120 кметове и кметски наместници от Благоевградска област присъстваха на работна среща с министъра на вътрешните работи Валентин Радев в Благоевград. Тема №1 е било набелязването на мерки срещу битовата престъпност.

Министърът изрази задоволство от постигнатия диалог между полицията и местната власт, тъй като е изградена много добра комуникация. Отчетено беше, че в региона няма сериозни нарушения на обществения ред. Бяха обсъдени редица възможности за допълнително взаимодействие, както и проблеми, свързани със спецификата на региона.

Фокусът бе поставен върху изграждането на системи за видеонаблюдение в региона и свързването им с полицейските управления. По думите на министър Валентин Радев това е един от начините за засилване на контрола и сигурността в малките населени места. Другият начин за исканото от кметовете полицейско присъствие е пренасочването на служители там, където е необходимо, и с ресурса, с който съответната областна дирекция разполага – това е една от водещите задачи на професионалното ръководство, което прави анализ на криминогенната обстановка на базата на интерактивна карта.

“Няма как кметовете да бъдат местни шерифи”, заяви Радев и  отхвърли идеята управниците на малките населени места да могат да носят оръжие, за да се борят с престъпниците. Министърът уточни още, че няма как да бъде увеличен броят на униформените, които да обикалят из населените места. Все пак той даде надежда относно поисканите от кметовете автомобили с висока проходимост.

В рамките на посещението си в Благоевград министър Валентин Радев проведе и работна среща с ръководния състав на областната дирекция, на която бе направен преглед на постигнатите от дирекцията резултати. Акцент бе поставен върху приоритетните задачи на министерството през настоящата година.