Съветниците в Самоков единодушно отстъпиха 397 кв. м общински парцел в центъра на Боровец на „Бороспорт“ АД за нов шестседалков лифт на „Мартинови бараки”. Решението е по докладна записка на кмета на общината Владимир Георгиев и по искане на „Бороспорт” АД. Искането е във връзка с намерение на „Бороспорт” да замени четириседалковия лифт с нов шестседалков. Реконструкцията на съоръжението се налага не защото съществуващата линия е негодна за използване, а с оглед повишаване на сигурността, капацитета и комфорта на туристите, обясниха от фирмата концесионер. След реконструкцията лифтовото съоръжение ще разполага с общо 60 места и идеята е то да се доближи със своята визия и комфорта при пътуване до тези в останалите европейски и световни курорти. На сесията представители на „Бороспорт“ разясниха, че искат да монтират ново, по-сигурно съоръжение, с индивидуални столчета и стъпенки, да направят нова начална станция. Въпросът „за” или „против“ бе поставен пред съветниците още на февруарското заседание на Общински съвет-Самоков, но решение не бе прието. Тогава, по време на разискванията, съветниците изразиха несъгласие с някои от параметрите на ПУП и преди всичко с размера на искания общински парцел. След нанесени корекции окончателният вариант предвижда общината да отстъпи на „Бороспорт” 397 кв.м общински парцел при начална станция на лифта в близост до хотел „Рила“. Теренът се отстъпва за изграждане на съоръжения за зимни спортове и пешеходна зона с обслужваща алея, с усилена настилка за достъп до него от запад, като се обособи устройствена зона за „Техническа инфраструктура – Тинф”. На последното заседание на Общинския съвет представителите на „Бороспорт” АД заявиха публично, че при смяната на четириседалковия лифт с шестседалков не се предвижда разширяване на трасето и няма да се режат дървета. “Обновената въжена линия ще остане в границите на трасето, няма да има никакви промени и на горна станция на лифта“, категорични бяха от дружеството. Началникът на лифтовото стопанство Александър Вуков най-подробно поясни пред съветниците какво ще представлява новият лифт: Новият облик на въжената линия ще я направи по-сигурна, по-бърза, лека, комфортна, екологична, елегантна и ще допринесе за модерния облик на курорта. Задвижването на лифта ще бъде директно, при което няма редуктор и позволява изключително безшумна работа на лифта. Очаква се да намалее многократно и използването на моторни масла. Лифтът ще бъде с революционно нови предпазни механизми  –  персонална стъпенка за всеки турист, която да не позволява и възпрепятства случайно изхлузване по време на движение и това да гарантира сигурността и комфорта на най-малките и големи посетители“, сподели Вуков. „Трасето няма да се променя, нито да се режат дървета” – заяви на свой ред и спортният директор Георги Кочов. Стана ясно, че „Бороспорт“ не е плащала наем на общината за имота, тъй като имала акт за държавна собственост. „Има учредено право на строеж и не се плаща наем“ – каза Емил Николов. „Трасето е върху техен, собствен терен“ – уточни Николов. Съгласно решението на Общинския съвет разработката на ПУП ще бъде за сметка на “Бороспорт”.

 

 

1 коментар

Comments are closed.