Инж. Пламен Поюков

Да бъде създаден училищен разсадник в двора на ОУ „Христо Ботев” в село Крайници, се договориха инж. Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство – Дупница, и директорът на учебното заведение Гергана Велинова. Това ще даде възможност на децата да видят нагледно колко много грижи са необходими да израсте едно голямо дърво. Самите възпитаници на училището ще могат да произвеждат и даряват фиданки за другите учебни заведения и детски градини в района, а целта е младите да се възпитат в любов към природата и нейното опазване. Поюков и Велинова определиха част от двора на училището, където да се оформят алеите за фиданките.