В общественото обсъждене участваха освен Вяра Церовска, Кремен Георгиев, Иво Савов, Иво Иванов, Дора Томова и др.

Какви средства са отделени за съдбата на шламохранилището и какво е виждането за чистота на въздуха, попита градоначалникът ръководството на ТЕЦ-а по време на обществено обсъждане

Кметът на община Перник Вяра Церовска попита ръководството на „Топлофикация – Перник“ какво ще бъде развитието на шламохранилището, каква ще бъде неговата съдба, какви мерки и средства са отделени за него.

Присъстваха и граждани.

Това стана по време на общественото обсъждане за актуалното състояние, перспективи и развитие на топлофикационното дружество, което е на сто процента частно. Срещата беше организирана от Общинския съвет и в нея взеха участие още председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в страната инж. Кремен Георгиев, председателят на ОбС Иво Савов, зам. областният управител Иво Иванов, Дора Томова – експерт от КЕВР, общински съветници и граждани.

Градоначалникът попита и какво е виждането на ръководството на ТЕЦ-а за чистотата на въздуха, защото това са проблеми, които вълнуват всички перничани.

Церовска изказа благодарност на представителите на КЕВР, които реагираха веднага след подаденото писмо от общината за ситуацията през зимния сезон, когато беше спряно топлоподаване. Експерти на енергийния регулатор още на следващия ден организираха проверка на дружеството.

„Повече от 20 000 перничани ползват услугите на частното отоплително дружество. От тях се възползват още институции, училища и детски градини, затова всички трябва да мислим за неговата съдба. За нас е изключително важно това дружество да го има и да се развива. Нямаме по-важен сътрудник и през зимата, и през лятото, когато е необходима топлина и топла вода, конкретизира Церовска.

По думите на кмета от 2011 г. общината не е плащала сметки към „Топлофикация – Перник”, едва през последните години е започнало разплащане на сумите. За сградата на общинската администрация задълженията са намалели от 400 000 лв. на близо 100 000 лв.

По време на срещата стана ясно, че през последните месеци Перник е сред градовете, в които има само два пъти повишаване на фините прахови частици.