Радослав Тасков

Спад в приходите отчитат и в „Паркинги и гаражи” и .„Пазари”, „Пирин” ЕООД на плюс с 58 хил. лв.

 

Общинското търговско дружество „Благоевград инвест 2016” с чиста печалба от 592 000лв., болницата по онкология „Свети Мина” ЕООД със загуби от 532 хил. лева, показват цифрите от финансовите отчети на общинските дружества в община Благоевград, съобщиха от кабинета на председателят на общинският съвет Радослав Тасков.

Общинското търговско дружество „Благоевград инвест 2016” ЕООД има  1 844 000 лева приходи за изминалата година, от които чистата печалба е 592 000лв.

„Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД отчитат по-ниска печалба в сравнение с 2016 г.„Пазари” ЕООД има намаляване на приходите в сравнение с 2016 г., като отстъпленията са главно от основната дейност-отдаване под наем на търговска площ и временни търговски обекти. Дружеството завършва 2017 г. с нетна печалба от 20 хиляди лева, но тенденцията е за отлив на наематели, респективно постъпления, въпреки намалението в наемните цени.

„Биострой” ЕООД приключва изминалата година с данъчна печалба от 150 хиляди лева, с леко повишение спрямо предходната 2016 г.  и без задължения към доставчици и контрагенти. Без просрочени задължения и на печалба са и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград” ЕООД, „Център за психично здраве – Благоевград” ЕООД  и„Медицински център I – Благоевград” ЕООД, като последното дружество отчита чиста печалба от 20 хиляди лева.

„Общински футболен клуб Пирин” ЕООД има ефективна печалба от 58 хиляди лева за изминалата година, като се отчита и спада в приходите от телевизионни права и реклами. Отново бе обсъдена необходимостта от намиране на генерален спонсор на клуба.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД приключва 2017г. със загуби от 532 хиляди лева, от които 511 хиляди са амортизационни отчисления , а чистите стопански загуби са в размер на 21 хиляди лева.

Отчита се подобрение във финансовите резултати в сравнение с предходната-2016г, но остава проблемът с просрочените задължения от близо 2 милиона лева, от които около 1 200 000 са над 90 дни.