ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 април 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 25.04.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 09:00 – 12:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Добринище: Адам Трънка, Иван Козарев, местност Гоце Делчев, местност Лаговете, Неуточнен Адрес, Тодор Каблешков, Хан Аспарух

На 25.04.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Добринище: 9ти Септември, Александър Стамболийски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Даме Груев, Десилица, Иван Галчев, Кирил и Методи, Ленин, Македония, Митко Палаузов, Москва, Търговска, Христо Ботев

На 26.04.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Банско: местност Грамадето

Община Благоевград

На 23.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Покровник: Валого, Поповка, Равначка, УПИ I-432, Кв. 28, Хан Аспарух

На 23.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 24.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: 022039 М. Гошевица, местност Еленовско Дере

На 23.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 24.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 25.04.2018 г. /08:00 – 12:15 ч./ –  Благоевград: Еленово

На 23.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 24.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 25.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 26.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 27.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Рилци: 000399, XV-273, Амитица, Диновица, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Стремата, УПИ Х-463, Кв. 6, УПИ ХIII-261, Кв. 11, УПИ-ІІІ-63, ХIХ-33, Кв. 7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, местност Ръженици, местност Ръжениците, Митовци, Ръжениците

На 23.04.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Благоевград: Ален Мак, Борис Ангелушев, Броди, Бялата Висота, жк.  Ален Мак , УПИ XVIII-04279. 625. 15, Кв. 1 по кк Благоевгр

На 23.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч./ –  Благоевград: Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, К. и Никола Хайдукови, местност Айдаровско Дере, местност Арнаутски Гроб, местност Колзодуй, местност Медунски Андък, местност Мицански Андък, местност Полигона, местност Река Струма, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден, Петко Р. Славейков, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански

На 23.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч./ –  Делвино, Общ. Благоевград: Баздо, Вировете, махала Кацарска, местност Мицански Андък, местност Преслапо, Пл. 11

На 23.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград

На 23.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: 00701, 33. 432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, махала Деянци, местност Кури Дере, местност Пейчинска Чука, местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-ХІ218 Кв. 21, Чуката

На 23.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч./ –  Марулево

На 23.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч./ –  Церово, Общ. Благоевград: местност Кантона, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111, 112, Кв. 15, УПИ І-139, Кв. 12, УПИ ІV-110, Кв. 15

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 09:45 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Бучино: Ахмедово, До Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци, местност Долно Поле, местност Лозята, местност Полето, местност Текето, местнността Чукарски Рид, Община Благоевград, махала Тасковска

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Благоевград: 14-ти Полк, Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, местност Герено, местност Среден Път-Ш-9, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, Мир, Пътен Възел, Средния Път-Ш. 09, Стоимен Календерски

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Дренково: махала Балевска, местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Зелен Дол: местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Лешко

На 23.04.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Логодаж: Гръчка Махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, местност Палански Валог

На 23.04.2018 г. /09:45 – 12:30 ч./ –  Благоевград: 14-ти Полк, Еленово, местност Тухларната, Мир, Стоимен Календерски

На 23.04.2018 г. /09:45 – 12:30 ч.; 09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Бело Поле, Общ. Благоевград: Васил Левски, Имот 04279. 818. 47, Полето, Тухларната

На 23.04.2018 г. /09:45 – 12:30 ч.; 09:45 – 10:15 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Рилци: УПИ VI-465, Кв. 27, Цигларката

На 23.04.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Даме Груев, Полковник Димов, Цар Самуил

На 24.04.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Благоевград: Еленово, Калиакра, Отдих

На 24.04.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: Арнаутско Дере, Ушите

На 24.04.2018 г. /13:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград: 04279. 613. 190, Антим I, Васил Априлов, Георги Измирлиев, Македония, Янко Забунов

На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Мъртвако, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, Ровината

На 25.04.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Аргир Манасиев, Гоце Делчев, Данаил Крапчев, Дъбравска, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, К. и Никола Хайдукови, Костур, Сава Михайлов, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Стамболов, Христо Силянов, Христо Чернопеев

На 26.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Антим I, Антон Чехов, Аргир Манасиев, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иларион Макариополски, К. и Никола Хайдукови, Македония, Митрополит Борис, Сава Михайлов, Св. Иван Рилски, Света Гора, Христо Силянов

На 27.04.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Еленово, Пейо К. Яворов

Община Гоце Делчев

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, местна, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П. Р. Славейков, ПИ -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв. 44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ Ііі Кв. 14

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183, Кв. 30

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Брезница: 29-ти Декември, 31002, VІ, VІІІ, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв. 11, ХVІ-246, Кв. 19, ХІ-99, 131, Кв. 22

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Господинци: УПИ-ХІ, Кв. 1

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Лъжница: 029005, Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 23.04.2018 г. /16:30 – 17:30 ч./ –  Самоков: Тинтява

На 24.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Алеко Константинов, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, местност Мочура, местност Текето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Петър Сарафов, Радецки, Серес, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Христо Ботев, Черна Гора, Юрий Гагарин

На 24.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Мусомища: местност Стопански Двор

На 24.04.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Мусомища: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Антон Попов, Баба Тонка, Батуми, Бяло Море, Владимир Поптомов, Георги Папалезов, Гоце Делчев, Д-Р. Петър Берон, Детелина, Димитър Талев, Дунав, Ивайло, Иван Козарев, Кулата, местна, Неуточнен Адрес, Пейо К. Яворов, Пирин, Стопански Двор, Струга, Топлика, УПИ І-68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин

На 24.04.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Паоло Ленц, Парцел ХіV, Кв. 97а, Серес, Солун, Тодор Александров, Търговска, Юг

На 24.04.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Баничан

На 24.04.2018 г. /13:15 – 15:15 ч./ –  Гоце Делчев: Ал. Стамболийски, Гоце Делчев, Кирил и Методий, Одрин, Охрид, Скопие, Стара Планина, ХVі-763 Кв. 138, Цар Самуил

На 24.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница: Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Елена Лефтерова, Ивайло, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Опълченска, Прогрес, Стопански Двор, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 25.04.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 26.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Vі-5243 Кв. 114, Байкал, Безименна, Горенце, Гоце Делчев, Даскал Господин, Димитър Талев, Драма, Дунав, Звънчарска, Людмил Стоянов, Пейо К. Яворов, Плевнята, Радецки, Симеон Радев, Тодор Александров, ул. Дунав Бл. 8, ул. Дунав Вх. Б Бл. 21, УПИ-ІV, Кв. 177, Юг

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Блатска: 030023, местнн. Бозукдермен

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Боголин: 253

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Гоце Делчев: Драма, местност Мочура

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Гърмен: местност Маноле

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Долно Дряново

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Крибул: 262

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв. 10, Іх-108

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Теплен

На 25.04.2018 г. /09:45 – 13:00 ч./ –  Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв. 2

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Горно Дряново: 029032 – М. Дяново

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Гоце Делчев, местност Мочура, местност Сушица, Пенковото, Пенчо Славейков, Преспа, Серес, Симеон Радев, Сушица, Юг

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Гърмен: Вальовица, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, М. Маноле, Пи-000490, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Площада, Първа, Седемнадесета, Седма, Ст 1 Кл Б Тп Гърмен 6, Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2, Суадживица, Тальова Върба, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Ценьов Тумба, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, Извън Регулация ПИ 038014, Корилово, М. Решманица, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Решманица, Седемнадесета, Седма, Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2, Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2, Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2, Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Дъбница: 055001, Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Десета, Неуточнен Адрес, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански Двор, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Ковачевица: Кв. 23, УПИ ІV

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Копривлен: 142159, Неуточнен Адрес

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Лещен: УПИ II – 273

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Марчево: 042004, 042005 – М. Самуилска Поляна, 047096 По Квс на С. Марчево, Канина, Ст 19 ТП Марчево 2

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен: 034075, ||-42, Кв. 3, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Долни Бани, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Петнадесета, Първа, Ст 2 Кл. В Тп Огняново 1, Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Осиково, Общ. Гърмен

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Рибново: 048031, ІІІ-966, Кв. 56, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осем, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седем, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Ливаде, М. Бърдо, М. Плевнето, М. Селища, М. Снесеното, М. Тръне, местност Бърдо, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 25.04.2018 г. /10:00 – 13:00 ч.; 10:15 – 10:50 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Скребатно

На 25.04.2018 г. /10:15 – 13:00 ч./ –  Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Мочура, Пенчо Славейков, Юг

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Гоце Делчев, Дунав

На 26.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Ален Мак, Бели Брези, Вардар, Георги Бенковски, Герман Титов, Гоце Делчев, Даскал Господин, Дунав, Михаил Даев, Момини Кули, Никола Вапцаров, Петър Сарафов, Складова База, Търговска, Черна Гора, Юрий Гагарин

На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Лъжница: 029005, Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Горна Бара, Лъжница, местност Дъбето, Никола Вапцаров, Опълченска, Ореляк, Партизани, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

Община Гърмен

На 26.04.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Гърмен: Вальовица

На 26.04.2018 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осма, Петнадесета, Първа, Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката

На 26.04.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Дебрен: Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Извън Регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Петрич

За периода от 08:00 ч. на 23.04.2018 г. до 16:30 ч. на 28.04.2018 г. – Възможни прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Петрич, при аварийно изключване на работещия трансформатор в п/ст „Петрич“

На 23.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 24.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 10:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Д-Р Асен Златаров, Полковник Дрангов, Рокфелер, Цар Борис III

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Каймак Чалан, Цар Борис III

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 24.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Княз Борис I

На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Д-Р Асен Златаров, Дунав, Ильо Войвода, Каймак Чалан, Полковник Дрангов, Рокфелер, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Шипка

На 24.04.2018 г. /12:45 – 15:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Георги Бенковски, местност Кумли, местност Мерата

На 25.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 26.04.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 22-ри Октомври, Битоля, България, Вит, Генерал Тодоров, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Георги Урумов, Д-Р Иван Цветков, Д-Р Колинс, Димитър Талев, Долна Джумая, Драва, Дунав, Иван Апостолов, Ильо Войвода, Искър, Калабак, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, местна, местност Бухото, местност Неволница, местност Омондрос, Мусала, Нерезлъците, Никола Вапцаров, Оборище, Огражден, Охрид, Папульо, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Пролет, Река Осъм, Рокфелер, Свети Климент Охридски, Свобода, Серска, Скопие, Софрони Врачански, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Търново, УПИ 6-1862, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Цар Борис III, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Черно Море, Черноризец Храбър

На 25.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Капитан Никола Парапанов, Папульо, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода, Славянска, Цанко Церковски, Цар Борис III

На 25.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 26.04.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич: Драва

На 25.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 26.04.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кърналово: местност Фабриката

На 25.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Дунав, Капитан Никола Парапанов, Любен Каравелов, Марица, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода

На 25.04.2018 г. /10:30 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов, Рокфелер, Цар Борис III

На 25.04.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 22-ри Октомври, Ал. Стамболийски, Битоля, България, Вит, Генерал Тодоров, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Георги Урумов, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Д-Р Иван Цветков, Д-Р Колинс, Димитър Талев, Долна Джумая, Драва, Дунав, Иван Апостолов, Ильо Войвода, Искър, Калабак, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, местна, местност Бухото, местност Неволница, местност Омондрос, Мусала, Нерезлъците, Никола Вапцаров, Оборище, Огражден, Охрид, Папульо, Папульо, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Пролет, Река Осъм, Рокфелер, Рокфелер, Свети Климент Охридски, Свобода, Свобода, Серска, Скопие, Славянска, Софрони Врачански, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Търново, УПИ 6-1862, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Черно Море, Черноризец Храбър

На 25.04.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Капитан Никола Парапанов, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Славянска, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III

На 26.04.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 010024, 22-ри Октомври, Атанас Лютвиев, Бабуна, Битоля, Бъкстон, България, Васил Левски, Вит, Връх Бузлуджа, Връх Китка, Генерал Тодоров, Д-Р Асен Златаров, Екзарх Йосиф, Каймак Чалан, Калабак, Капитан Джингаров, Кожух, Македония, Михаил Вардев, Никола Вапцаров, Оборище, Полковник Дрангов, Пролет, Река Осъм, Рокфелер, Самуилова Крепост, Сандо Китанов, Стадионска, Струма, УПИ II, Кв. 49, Идент. 56126. 601. 8107, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Симеон, Червена Скала, Шипка, Янтра

На 26.04.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: местност Чалията

На 26.04.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Струмешница

На 26.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 22-ри Октомври, Атанас Лютвиев, Бъкстон, Връх Китка, Генерал Тодоров, Екзарх Йосиф, Полковник Дрангов, Сандо Китанов

На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Каймак Чалан, Оборище, Полковник Дрангов, Струма, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Шипка

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Беласица: Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До МТП Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на Тп Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв. 27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Габрене: Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, Извън Регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М. Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19, Кв. 5

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Генерал Тодоров

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Долна Крушица: Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Камена: Динко

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ключ: Ал. Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген. Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, Извън Регулацията, Ил. Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, местност Бахчите, местност Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, местна, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев, местност Чалтията

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв. 18

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Скрът: 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 27.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Яворница: Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, Извън Регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 27.04.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Габрене: местност Златарево

На 27.04.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Долна Крушица: местност Златарево, местност Лъката

На 27.04.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: местност Златарево

Община Разлог

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долно Драглище: 026036, УПИ IX 219 Кв 42

На 23.04.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местна, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

На 24.04.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Градево: местност Лаго – Изг. Чарк, местност Стружка Река – Лагове, Средорек, Требище

На 24.04.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Разлог: местност Логовете, местност Предел

На 24.04.2018 г. /13:30 – 16:15 ч./ –  Градево: местност Бяла Поляна, Требища

На 24.04.2018 г. /13:30 – 16:15 ч./ –  Разлог: местност Логовете, местност Предел, Предел

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долно Драглище

Община Сандански

На 23.04.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Георги Казепов, Еделвайс, Захари Стоянов, Одрин, Пирин, Свети Димитър, Свобода, Селището, Соколова Скала, Ушите, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина

На 24.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Поленица: Бангеица, Склавски Път

На 24.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Асен Златаров, Банска, Башлийца, Бистрица, Воден, Генерал Гурко, Георги Скрижовски, Григор Пърличев, Княз Александър Батенберг, Коста Калимански, Крайречна, Кръстьо Хаджииванов, Любен Каравелов, Македония, Марица, Мелник, местност Нишан Таши, местност Паркова Зона, местност Пърди Магаре, Младост, Пазара, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Пърди Магаре, Р-Н Плувен Интернат, Р-Н Поленишки Път, Р-Н Пътя на Хидрострой, Рила, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Сердика, Серес, Солидарност, Солунска, Спано Поле, Стефан Стамболов, Тодор Каблешков, Трети Март, Христо Смирненски, Целипут, Шейново

На 26.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Калейца: Анска

На 26.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Ангел Ташков, Арда, Асен Хадживасилев, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Васил Левски, Вихрен, Георги Казепов, Гоце Делчев, Грамос, Даме Груев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димо Хаджидимов, Емануил Воскидович, Иларион Макариополски, Илинден, Индже Войвода, Княз Борис I, Кочо Чистименски, Македония, Одрин, Отец Паисий, Охридска, Пазара, Пейо К. Яворов, Пелистер, Пере Тошев, Петър Сарафов, Пирин, Първи Май, Роженски Манастир, Св. Климент Охридски, Св. Св. Кирил и Методи, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Славчо Ковачев, Солунска, Спас Харизанов, Стефан Карчев, Струма, Тодор Каблешков, Тодор Паница, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Яне Сандански

На 26.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Асен Златаров, Банска, Башлийца, Божин Димов, Борис Сарафов, България, Васил Кънчев, Воден, Гео Милев, Гоце Делчев, Имот 813, УПИ II, Кв. 39, Кв. 89, УПИ II-1677 (Нов Идентификатор №65334. 3024, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, местна, Осми Март, Пере Тошев, Петър Берон, Петър Сарафов, Плиска, Св. Св. Кирил и Методи, Свети Георги, Свобода, Сирма Войвода, Скопие, Тодор Каблешков, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Бельово

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Враня

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Голешово

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Горно Спанчево

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Катунци: Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К. Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Ковачево, Общ. Сандански

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Кромидово: 038008, местност Селището, Под Черквата, Реката

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Левуново: 019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен пътЕ-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Лехово

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Ново Делчево: Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Ново Кономлади

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Ново Ходжово

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Петрово, Общ. Сандански: Алибеговица, местност Извора

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Пиперица

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Пирин: местност Калугера

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Черешница

На 27.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Яново

На 27.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Свобода, Чудомир Кантарджиев

Община Сатовча

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Брезница: Никола Вапцаров

На 23.04.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Сатовча: Васил Даракчиев, Г. С. Раковски, Дунав, Еделвайс, Иглика, Кокиче, Лазар Карабожиков, Майор Топалов, Неуточнен Адрес, Никола Карталов, Орфей, Освобождение, Родопи, Стопански Двор, Тодор Шопов, Хаджи Димитър, Шипка

На 23.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./   На 25.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./   На 26.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./   На 27.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./ –  Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл. Охридски, Лале, Мвец Црънча, местна, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 23.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./   На 25.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./   На 26.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./   На 27.04.2018 г. /13:00 – 19:00 ч./ –  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Ваклиново: Бор, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кл. Охридски, Лале, местна, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Партазанска, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Струма, Трети Март

На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Кочан: Младост

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълкосел: Свобода

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кочан: 012119, Антон Иванов, Беласица, Витоша, Георги Бенковски, Иван Козарев, Люляк, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Площада, Победа, Рила, Свобода, Септемврийска, Стефан Караджа, Струма, Тракия, Хаджи Димитър, Христо Ботев

Община Симитли

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долно Осеново: Долна Махала, махала Горна, махала Долна

На 27.04.2018 г. /08:45 – 13:15 ч./ –  Полето

Община Хаджидимово

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 24.04.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Хаджидимово: VIII, Акация, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Левски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил и Методий, Македония, местност Тумбата, Ореляк, Свети Димитър, Спартак, Тодор Каблешков, Трети

На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Бачо Киро, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Илинден, Малка Еловица, Младост, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Парка, Петър Берон, Петър Берон, Първи Май, Първи Май, Свети Димитър, Славянска, Стопански Двор, Тодор Паница, Тодор Паница, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Калоян, Цар Симеон, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански, Яне Сандански

На 27.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово: Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Илинденци, Климент Охридски, Македония, местна, местност Тумбата, Младост, Опълченска, Ореляк, Свети Георги, Спартак, Средни Ливади, Теменуга, Трети

Община Якоруда

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Бел Камен

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Бунцево

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Конарско

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Разлог: Баница

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Рохлева

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Смолево: 038217

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Черна местна

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Юруково: местност Каменако

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Якоруда: Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г. Бицин/, Яворов, Якорущица

На 25.04.2018 г. /09:15 – 11:45 ч./ –  Якоруда: Васил Левски, Неуточнен Адрес, Пелистър, Яворов

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP