Цветанка Вуковска

„ГУМ-Дупница” ЕООД запазва печалбата и финансовите си резултати, постигнати през 2016 г., показва отчетът на дружеството за 2017 г. Печалбата на магазина, собственост на община Дупница, за миналата година е 144 000 лв. Приходите са общо 415 000 лв., при 443 000 лв. за предходната година. Лекият спад е заради по-малкото щандове, отдавани под наем. Както е известно, основните постъпления на магазина са от наеми от търговски площи. Разходите са 271 000 лв., отишли главно за данъци, поддръжка на сградата, външни услуги и ежемесечни абонаменти, плащани от дружеството.

„144 000 лв. е печалбата на ГУМ за 2017 г. Успяваме да запазим печалбата и финансовите резултати на нивото на предходната година и общината ще получи същите постъпления. Магазинът има потенциал да увеличи приходите чрез отдаване под наем на свободните площи, за което не спираме да работим. Пуснали сме обяви, че отдаваме търговски площи под наем. Търсим нови наематели. Водим преговори с фирми и търговци, които да дойдат да работят”, каза управителят на дружеството Цветанка Вуковска.

Както писахме, част от щандовете в магазина още през 2016 г. бяха слети. Заради свиването на търговията доста от наемателите освободиха щандове и вместо на 2-3 останаха да работят на един.

 „Потребителната способност на хората в града и региона пада. Освен това навлязоха и големите вериги, с които не можем да се конкурираме. Търговията в Дупница вече не е това, което беше, и няма да бъде такава, каквато беше”, коментират търговци.

Отчетът на „ГУМ-Дупница” ЕООД ще бъде разгледан от Общинския съвет в града на сесията в петък. Тогава ще бъдат обсъждани и отчетите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, „ВиК-Дупница” и „Ученическо хранене”, също общински дружества, както и заличаването на финасово-счетоводната къща, обявена в ликвидация. На заседанието си на 27-и т.м. общинските съветници ще обсъждат и отчетите на читалищата.