Студентска научна сесия „Изследователски техники в PR практиката“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научният форум се осъществи под ръководството на гл. ас. д-р Любомира Христова и с организационните усилия на екип от третокурсници. В събитието активно участваха студенти от трети и четвърти курс, специалност „Връзки с обществеността“, които показаха, че са подготвени за успешна реализация в сферата на комуникациите. По време на дискусията се отличиха проекти, посветени на комуникационната практика на български институции, държавни агенции, медии, неправителствени и бизнес организации. Ролята на изследователските методи при планиране, реализиране и оценка на една PR кампания бе фокус в разработките на студентите от четвърти курс под ръководството на ас. д-р Милена Янкова.

Ръководителят на катедрата доц. д-р Славянка Ангелова пожела на студентите нови творчески успехи.