Имуществена санкция от 3000 лева е наложил Пернишкият административен съд на «Топлофикация Перник» заради смърт на работник. Трагедията се разигра около 4,30 часа сутринта на 27 юни миналата година. Загиналият Методи Александров, назначен на длъжност “работник обогатяване полезни изкопаеми” в топлофикационното дружество, бил командирован на работа в кислороден цех на Мини «Перник» и от началото на месеца работил в звено “Пресовно-обогатителен възел” на предприятието. В деня на трагедията той бил ангажиран на

дезинтегратора в Промивно-обогатителен възел, стопанисван от “Мин индъстри” ЕООД. Методи видял, че удължителят, използван за захранване на преносими електрически инструменти, е паднал във водата на работната площадка пред дезинтегратора. Удължителят бил под напрежение и имало искри. Работникът слязъл да го прибере и при намотаването бил поразен от електрически ток, вследствие на което починал на място. Защитната комутационна апаратура не е изключила използвания удължител от напрежението, което е нарушение на Правилника за безопасност на труда при разработване на находища по открит начин, констатирали съдебните експерти.

Съгласно договор от 1 юни 2017 г., сключен между “Топлофикация”-Перник и собственика на съоръжението “Мин индъстри” ЕООД, последният координира прилагането на всички мерки, отнасящи се до безопасните и здравословни условия на труд и поема отговорността за безопасната работа. Съдът е приел, че макар съоръжението, където е станала злополуката, да не е собственост на топлофикационното дружеството, правилно е ангажирана административно-наказателната му отговорност в качеството му на работодател, отговарящ за безопасността на труда на своя работник. Приел е също, че техническото състояние на съоръжението е променлива във времето величина в резултат на експлоатация, атмосферни условия, повишена влажност, овехтялост и др., респективно техническият контрол върху него следва да бъде перманентен, още повече в среда с повишена за здравето опасност в район на минно добиване.

Решението на Пернишкия административен съд не подлежи на обжалване и протест.