Подписката на гражданска инициатива 7000 стъпи и в Дупница. Инициатива 7000 търси обществена подкрепа и чрез подписка иска да ангажира вниманието на депутатите от всички партии да изпълнят задължението за отмяна на запрещението, което България е приела с Конвенцията за защита правата на хората с увреждания.

Национална гражданска инициатива 7000 е учредена от хора с психични и интелектуални затруднения. Целта е да бъде премахнато запрещението. У нас в момента над 7000 души са под запрещение и по закон не могат да взимат никакви самостоятелни решения, не могат да работят, да сключват брак, да разполагат с парите си, да решават къде и с кого да живеят.