В Цървище ще бъде отворен цех за преработка на череши.

 

Земеделският производител Георги Радински е заявил пред община Кочериново инвестиционно предложение за изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот в с. Цървище,  информират от община Кочериново.

Инвестицията включва изграждане на производствено помещение от 150 кв.м в две части за преработка на череши: първото за измиване и почистване на плодовете, а второто – за сушенето им. Предвижда се и навес за складиране на докараната продукция. Капацитетът на цеха е за 2 т череши дневно, като производството ще се реализира сезонно – от 1 юни до 30 август. Предвижда се да бъдат наемани 10 сезонни работници.

Георги Радински е от Цървище, но живее в Дупница. Имотът, върху който ще бъде построен цехът, е собственост на Костадин и Елка Радински.

От Общинска администрация-Кочериново уведомяват, че писмени становища относно инвестиционните намерения на Радински могат да се предоставят от физически и юридически лица в 14-дневен срок, считано от 08.05.2018 г., в деловодството на общината.