Съветниците в Петрич проведоха кратка извънредна сесия.

 

Община Петрич ще кандидатства по проект “Повишаване на туристическия потенциал чрез съвместни инициативи на общините Ново село и Петрич”. Това стана възможно, след като съветниците разрешиха на кмета Димитър Бръчков да кандидатства по два проекта с Македония на извънредна сесия, която приключи за рекордно кратко време. За целта в местност между с. Старчево и Рупите ще бъде открит информационен център. Във втория проект община Петрич е водещ партньор с община Струмица. Проектът е с наименование “Защита на местното население от общините Петрич и Струмица от природни и причинени от човека бедствия”. За двата проекта около 320 000 евро се падат на община Петрич.

Съветниците решиха да отдадат на търг два обекта между река Луда Мара и ул. “Тома Митов” в района на новия кооперативен пазар. Срокът е за 10 г., като бе определена първоначална наемна цена 300 лв. за 63 кв. м и депозит от 3600 лв.