На 10 май в парк-хотел „Витоша“ – гр. София се проведе кръгла маса с международно участие на тема „Предизвикателства пред туризма“ с фокус „Възможности за виртуален туризъм в България“. На срещата, организирана от Лесотехническия университет, взеха участие представители от Министерството на туризма, областният управител на област Ловеч, кметовете на община Сандански и община Велинград, както и представители от община Троян. В края на партньорската среща кметът на община Сандански Кирил Котев и ректорът на Лесотехническия университет проф. д.н. Иван Илиев подписаха меморандум за сътрудничество. Документът гарантира реализиране на съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори и ниската мотивация на младите хора за извършване на научноизследователска и развойна дейност.

Със сключения меморандум страните целят да съсредоточат усилията си за осъществяване на информационни кампании, сформиране на екипи за изпълнение на изследователски и приложни проекти, организиране на научни конференции и пр.