Пернишката крепост ще запази автентичния си вид и ще бъдат подобрени условията за туризъм. Това бяха част от предложенията, отправени на първата среща на инициативния комитет, който ще работи за нов проект за пернишката крепост. В него участва местното ръководство на община Перник, както и учени, известни историци, археолози, етнографи, журналисти, експерти в сферата на туризма. „Темата за крепостта е повод за гордост и в същото време за болка. Без да нарушаваме археологическите разкопки, трябва да направим така, че да има живот в местността, за да поддържа историята на Кракра“, сподели кметът Вяра Церовска. „В зоната на крепостта е по-добре да видим стария й вид, да го консервираме и в удачно място да зонираме павилионна структура, в която да покажем създаването на крепостта по исторически данни. Това може да се осъществи с макети в много голям мащаб. Трябва да има легенда и поминък в района“, коментира арх. Мария Събчева. Тя предложи още в имот близо до крепостта да се изгради информационен център, който да е вкопан, възможно най-незабележим като намеса в природната среда. „В този център, освен да се продават билети, трябва да има и музейна експозиция, може да има конферентни зали, да бъде мултифункционален, за да привличаме най-различни хора през цялата година. Да се създаде и църква с името „Св. св. Кирил и Методий“. Някъде в района близо да се търси и удачен парцел за развитие на туризъм – хотел, магазинна част, ресторанти, жилищен затворен комплекс, за да облагородим зоната и да й създадем поминък“, посочи още арх. Събчева.
Зам.-деканът на Историческия факултет на Софийския университет доц. Георги Николов заяви заедно с неговите колеги проф. Надя Манолова и гл. асистент Даниела Стоянова, че са в Перник като консултанти с горещото желание да помогнат в рамките на техните компетенции.